Dolina Rolnicza 4.0

Ekosystem innowacji w obszarach rolnictwa, żywności i zdrowia

Województwo podlaskie planuje wprowadzenie wiodących na świecie rozwiązań konkurencyjnego rozwoju regionalnego, opartego na innowacyjności generowanej w ramach najnowszych modeli sieciowych. Tak nakreślona wizja określa drogę tworzącą szanse dla województwa podlaskiego na generowanie faktycznego wzrostu gospodarczego. Nakierowanie rozwoju regionu na gospodarkę cyfrową, transformację tradycyjnego przemysłu rolno-spożywczego w oparciu o zasady czwartej rewolucji cyfrowej i innowacje technologiczne (w szczególności przełomowe), z polską własnością intelektualną wynalezionych rozwiązań, mogą zwiększyć konkurencyjność międzynarodową.

Odpowiedzią na tak wyznaczone ambitne wyzwanie jest realizacja projektu pozakonkursowego pn.„Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0.”

Projekt jest unikalny, będzie wykorzystywać potencjał naszego województwa związany czy to z przemysłem rolno-spożywczym, z innowacjami, z potencjałem naszych naukowców, ale i też naszych zwykłych rolników. Jestem przekonany, że Dolina Rolnicza 4.0 będzie wizytówką regionu.

Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego

Aktualności

Konferencja podsumowująca stan realizacji projektu „Dolina Rolnicza 4.0.

Nowe rozwiązania i technologie w sektorze rolnictwa, żywności i zdrowia to główne tematy podjęte podczas konferencji poświęconej podsumowaniu stanu realizacji projektu „Dolina Rolnicza 4.0. Spotkanie odbyło się w dniu 18 października 2023 r. w Hotelu Traugutta 3 w Białymstoku.

Więcej informacji

Konferencja podsumowująca projekt “Dolina Rolnicza 4.0”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ma przyjemność zaprosić na konferencję podsumowującą projekt „Dolina Rolnicza 4.0”. Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. (środa) o godz. 10:00 w Hotelu Traugutta3, w Białymstoku, ul. R. Traugutta 3.

Więcej informacji

Dolina Rolnicza 4.0. W kierunku transformacji tradycyjnego przemysłu rolno-spożywczego

Przedstawiciele podlaskich uczelni, przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się kolejny raz w ramach Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”. W spotkaniu kończącym cykl tegorocznych obrad we wtorek, 27 czerwca, uczestniczyli również: wicemarszałek Marek Olbryś, radna wojewódzka Jadwiga Zabielska oraz sekretarz województwa Mirosława Jaroszewicz-Łojewska.

Więcej informacji

Podlaskie w Kraju Basków

W dniach 16-18 maja 2023 roku w Bilbao odbyła się konferencja, połączona z targami, poświęcona najnowszym trendom w sektorze rolno-spożywczym „Food 4 Future”. To jedno z największych wydarzeń w obszarach FoodTech i AgriTech w Europie. Kraj Basków, podczas „Food 4 Future”, odwiedziła delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w składzie: Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Mariusz Dąbrowski – Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, Anna Krysztopik – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Andrzej Pleszuk – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji

Wizyta studyjna w Finlandii

W dniach 6-10 marca 2023 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i eksperci z Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza” odwiedzili Finlandię. Celem wizyty studyjnej było poznanie fińskiej sceny startupowej i gospodarki obiegu zamkniętego, a także nawiązanie relacji z przedstawicielami przedsiębiorstw, instytucjami otoczenia biznesu i administracji samorządowej.

Więcej informacji

Dolina Rolnicza 4.0. Drugie spotkanie ekspertów

Podsumowanie wizyty studyjnej w Izraelu oraz żywność funkcjonalna i możliwości rozwoju tej gałęzi branży spożywczo-medycznej w Podlaskiem to główne tematy spotkania, jakie odbyło się w czwartek, 2 marca. W obradach Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” z udziałem przedstawicieli podlaskich uczelni, przedsiębiorców i samorządowców uczestniczyli też: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, radny wojewódzki i przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Paweł Wnukowski oraz Sekretarz Województwa Mirosława Jaroszewicz-Łojewska.

Więcej informacji

Wizyta studyjna w Izraelu

Poznanie czynników warunkujących wysoki poziom innowacyjności i klimatu inwestycyjnego Izraela, nawiązanie kontaktów biznesowych z władzami i przedsiębiorcami z Izraela oraz przedstawienie potencjału gospodarczego i innowacyjnego województwa podlaskiego to główne cele zagranicznej wizyty studyjnej, która odbyła się w dniach 22-26 stycznia 2023 r.

Więcej informacji

Dolina Rolnicza 4.0 – spotkanie ekspertów

Koncepcja projektu Dolina Rolnicza 4.0, nowoczesne technologie w rolnictwie i podsumowanie wizyty studyjnej w USA – to główne tematy pierwszego posiedzenia Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”. Spotkanie odbyło się we wtorek, 17 stycznia. Wśród uczestników: przedstawiciele biznesu, nauki i rolnictwa. Samorząd województwa reprezentowali: wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz, członek zarządu Marek Malinowski i radny wojewódzki, przewodniczący sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarki i Promocji Paweł Wnukowski.

Więcej informacji

Zagraniczna wizyta studyjna do USA

Prezentacja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej województwa podlaskiego, a także identyfikacja nowych wymiarów współpracy gospodarczej, transferu myśli technologicznej i innowacyjnych rozwiązań zagranicznych na rynek podlaski były głównymi tematami zagranicznej wizyty studyjnej do USA, która odbyła się w dniach 13-18 listopada 2022 r.

Więcej informacji

Misja projektu

Wprowadzenie w województwie podlaskim wiodących na świecie rozwiązań konkurencyjnego rozwoju regionalnego, opartego na innowacyjności generowanej w ramach najnowszych modeli sieciowych.

Dolina Rolnicza 4.0

To projekt technologiczny, którego celami są:

1

Współpraca

Połączenie i osiągnięcie współpracy między branżami ściśle technologicznymi a rolnictwem.

2

Wiedza, doświadczenia, praktyka

Pozyskanie niezbędnej wiedzy, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także budowa powiązań z najlepszymi centrami wiedzy (ekosystemami innowacji) na świecie.

3

Wdrożenie projektu

Zaproponowanie, na bazie zdobytej wiedzy, konkretnych mechanizmów i rozwiązań umożliwiających wdrożenie projektu "Dolina Rolnicza" w województwie podlaskim na dużą skalę.

4

Utworzenie ekosystemu

Utworzenie Regionalnego Ekosystemu Innowacji obejmującego sektor rolno-spożywczy, sektor żywności i sektor zdrowia oraz ich otoczenie biznesowe.

5

Analiza rynku globalnego

Zbadanie możliwości rynku globalnego w zakresie transferu innowacyjnych technologii do/z województwa podlaskiego.

Obszary projektu

Obszary zainteresowania projektu "Dolina Rolnicza" koncentrują się wokół 3 sektorów:

AgriTech

Nowe rozwiązania i technologie w sektorze rolnictwa

FoodTech

Nowe rozwiązania i technologie w sektorze żywności

HealthTech

Nowe rozwiązania i technologie sektorze zdrowia

Planowane działania i ich efekty

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i zdobycie niezbędnej wiedzy dla powstania projektu.

Zaplanowano m.in.: działania związane z gromadzeniem danych i ich analizą (opracowanie różnych analiz), działania związane z budowaniem sieci współpracy krajowej i zagranicznej (powstanie grupy roboczej, organizacja wyjazdowych wizyt studyjnych, utworzenie podstrony internetowej) oraz zakup analiz i usług eksperckich w celu zlecenia wykonania profesjonalnej koncepcji biznesowej projektu.

Wszystkie zaplanowane w ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia mają za zadanie przygotowanie do wdrożenia projektu Regionalny System Innowacji - Dolina rolnicza 4.0. Część z zaplanowanych zadań m.in. opracowanie Regionalnego Ekosystemu Innowacji, zostanie ujęta na dalszych etapach realizacji.

W rezultacie kompleksowej realizacji projektu Dolina Rolnicza stanie się wiodącym hubem kompetencyjnym innowacji rolniczych w Polsce - centrum generującym nowe technologie, nowe innowacyjne firmy działające w obszarze nowych technologii mechanizacji rolnictwa, żywności i sektorów powiązanych w łańcuchu wartości, tworząc rozwiązania konkurencyjne globalnie, nie skopiowane z zagranicznych rozwiązań i oparte na własnym know-how.

Więcej informacji

Projekt Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987