Dolina Rolnicza 4.0

Ekosystem innowacji w obszarach rolnictwa, żywności i zdrowia

Województwo podlaskie planuje wprowadzenie wiodących na świecie rozwiązań konkurencyjnego rozwoju regionalnego, opartego na innowacyjności generowanej w ramach najnowszych modeli sieciowych. Tak nakreślona wizja określa drogę tworzącą szanse dla województwa podlaskiego na generowanie faktycznego wzrostu gospodarczego. Nakierowanie rozwoju regionu na gospodarkę cyfrową, transformację tradycyjnego przemysłu rolno-spożywczego w oparciu o zasady czwartej rewolucji cyfrowej i innowacje technologiczne (w szczególności przełomowe), z polską własnością intelektualną wynalezionych rozwiązań, mogą zwiększyć konkurencyjność międzynarodową.

Odpowiedzią na tak wyznaczone ambitne wyzwanie jest realizacja projektu pozakonkursowego pn.„Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0.”

wizualizacja ludzkie dłonie sterują aplikacją na urządzeniu mobilnym
zdjęcie Marszałka Artura Kosickiego

Projekt jest unikalny, będzie wykorzystywać potencjał naszego województwa związany czy to z przemysłem rolno-spożywczym, z innowacjami, z potencjałem naszych naukowców, ale i też naszych zwykłych rolników. Jestem przekonany, że Dolina Rolnicza 4.0 będzie wizytówką regionu.

Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego

Aktualności

Wystąpienie eksperta podczas konferencji podsumowującej stan realizacji projektu „Dolina Rolnicza 4.0."

Konferencja podsumowująca stan realizacji projektu „Dolina Rolnicza 4.0.

Nowe rozwiązania i technologie w sektorze rolnictwa, żywności i zdrowia to główne tematy podjęte podczas konferencji poświęconej podsumowaniu stanu realizacji projektu „Dolina Rolnicza 4.0. Spotkanie odbyło się w dniu 18 października 2023 r. w Hotelu Traugutta 3 w Białymstoku.

Więcej informacji
Ilustracja z konferencji podsumowującej projekt "Dolina Rolnicza 4.0"

Konferencja podsumowująca projekt “Dolina Rolnicza 4.0”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ma przyjemność zaprosić na konferencję podsumowującą projekt „Dolina Rolnicza 4.0”. Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. (środa) o godz. 10:00 w Hotelu Traugutta3, w Białymstoku, ul. R. Traugutta 3.

Więcej informacji
Marek Olbryś wicemarszałek województwa podlaskiego przemawia podczas konferencji Dolina Rolnicza 4.0

Dolina Rolnicza 4.0. W kierunku transformacji tradycyjnego przemysłu rolno-spożywczego

Przedstawiciele podlaskich uczelni, przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się kolejny raz w ramach Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”. W spotkaniu kończącym cykl tegorocznych obrad we wtorek, 27 czerwca, uczestniczyli również: wicemarszałek Marek Olbryś, radna wojewódzka Jadwiga Zabielska oraz sekretarz województwa Mirosława Jaroszewicz-Łojewska.

Więcej informacji
Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego w trakcie wyjazdu do Kraju Basków w Hiszpanii

Podlaskie w Kraju Basków

W dniach 16-18 maja 2023 roku w Bilbao odbyła się konferencja, połączona z targami, poświęcona najnowszym trendom w sektorze rolno-spożywczym „Food 4 Future”. To jedno z największych wydarzeń w obszarach FoodTech i AgriTech w Europie. Kraj Basków, podczas „Food 4 Future”, odwiedziła delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w składzie: Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Mariusz Dąbrowski – Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, Anna Krysztopik – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Andrzej Pleszuk – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji
Spotkanie przedstawicieli urzędu marszałkowskiego z pracownikami fińskiej firmy

Wizyta studyjna w Finlandii

W dniach 6-10 marca 2023 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i eksperci z Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza” odwiedzili Finlandię. Celem wizyty studyjnej było poznanie fińskiej sceny startupowej i gospodarki obiegu zamkniętego, a także nawiązanie relacji z przedstawicielami przedsiębiorstw, instytucjami otoczenia biznesu i administracji samorządowej.

Więcej informacji
Marszałek Marek Olbryś przemawia do uczestników drugiego spotkania informacyjnego grupy roboczej Dolina Rolnicza 4.0

Dolina Rolnicza 4.0. Drugie spotkanie ekspertów

Podsumowanie wizyty studyjnej w Izraelu oraz żywność funkcjonalna i możliwości rozwoju tej gałęzi branży spożywczo-medycznej w Podlaskiem to główne tematy spotkania, jakie odbyło się w czwartek, 2 marca. W obradach Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” z udziałem przedstawicieli podlaskich uczelni, przedsiębiorców i samorządowców uczestniczyli też: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, radny wojewódzki i przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Paweł Wnukowski oraz Sekretarz Województwa Mirosława Jaroszewicz-Łojewska.

Więcej informacji
uczestnicy zagranicznej wizyty studyjnej w Hajfa-Technion-Israel-Institute-of-Technology w Izraelu

Wizyta studyjna w Izraelu

Poznanie czynników warunkujących wysoki poziom innowacyjności i klimatu inwestycyjnego Izraela, nawiązanie kontaktów biznesowych z władzami i przedsiębiorcami z Izraela oraz przedstawienie potencjału gospodarczego i innowacyjnego województwa podlaskiego to główne cele zagranicznej wizyty studyjnej, która odbyła się w dniach 22-26 stycznia 2023 r.

Więcej informacji
marszałek Sebastian Łukaszewicz przemawia do uczestników spotkania informacyjnego grupy roboczej Dolina Rolnicza 4.0

Dolina Rolnicza 4.0 – spotkanie ekspertów

Koncepcja projektu Dolina Rolnicza 4.0, nowoczesne technologie w rolnictwie i podsumowanie wizyty studyjnej w USA – to główne tematy pierwszego posiedzenia Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”. Spotkanie odbyło się we wtorek, 17 stycznia. Wśród uczestników: przedstawiciele biznesu, nauki i rolnictwa. Samorząd województwa reprezentowali: wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz, członek zarządu Marek Malinowski i radny wojewódzki, przewodniczący sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarki i Promocji Paweł Wnukowski.

Więcej informacji
uczestnicy zagranicznej wizyty studyjnej w Kalifornii w firmie Arable

Zagraniczna wizyta studyjna do USA

Prezentacja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej województwa podlaskiego, a także identyfikacja nowych wymiarów współpracy gospodarczej, transferu myśli technologicznej i innowacyjnych rozwiązań zagranicznych na rynek podlaski były głównymi tematami zagranicznej wizyty studyjnej do USA, która odbyła się w dniach 13-18 listopada 2022 r.

Więcej informacji

Misja projektu

Wprowadzenie w województwie podlaskim wiodących na świecie rozwiązań konkurencyjnego rozwoju regionalnego, opartego na innowacyjności generowanej w ramach najnowszych modeli sieciowych.

Dolina Rolnicza 4.0

To projekt technologiczny, którego celami są:

1

Współpraca

Połączenie i osiągnięcie współpracy między branżami ściśle technologicznymi a rolnictwem.

2

Wiedza, doświadczenia, praktyka

Pozyskanie niezbędnej wiedzy, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także budowa powiązań z najlepszymi centrami wiedzy (ekosystemami innowacji) na świecie.

3

Wdrożenie projektu

Zaproponowanie, na bazie zdobytej wiedzy, konkretnych mechanizmów i rozwiązań umożliwiających wdrożenie projektu "Dolina Rolnicza" w województwie podlaskim na dużą skalę.

4

Utworzenie ekosystemu

Utworzenie Regionalnego Ekosystemu Innowacji obejmującego sektor rolno-spożywczy, sektor żywności i sektor zdrowia oraz ich otoczenie biznesowe.

5

Analiza rynku globalnego

Zbadanie możliwości rynku globalnego w zakresie transferu innowacyjnych technologii do/z województwa podlaskiego.

Obszary projektu

Obszary zainteresowania projektu "Dolina Rolnicza" koncentrują się wokół 3 sektorów:

AgriTech

Nowe rozwiązania i technologie w sektorze rolnictwa

FoodTech

Nowe rozwiązania i technologie w sektorze żywności

HealthTech

Nowe rozwiązania i technologie sektorze zdrowia

Planowane działania i ich efekty

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i zdobycie niezbędnej wiedzy dla powstania projektu.

wizualizacja dłoni robota wciskającego przycisk

Zaplanowano m.in.: działania związane z gromadzeniem danych i ich analizą (opracowanie różnych analiz), działania związane z budowaniem sieci współpracy krajowej i zagranicznej (powstanie grupy roboczej, organizacja wyjazdowych wizyt studyjnych, utworzenie podstrony internetowej) oraz zakup analiz i usług eksperckich w celu zlecenia wykonania profesjonalnej koncepcji biznesowej projektu.

wizualizacja robotów w rolnictwie precyzyjnym

Wszystkie zaplanowane w ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia mają za zadanie przygotowanie do wdrożenia projektu Regionalny System Innowacji - Dolina rolnicza 4.0. Część z zaplanowanych zadań m.in. opracowanie Regionalnego Ekosystemu Innowacji, zostanie ujęta na dalszych etapach realizacji.

wizualizacja dłoni robota nad klawiaturą

W rezultacie kompleksowej realizacji projektu Dolina Rolnicza stanie się wiodącym hubem kompetencyjnym innowacji rolniczych w Polsce - centrum generującym nowe technologie, nowe innowacyjne firmy działające w obszarze nowych technologii mechanizacji rolnictwa, żywności i sektorów powiązanych w łańcuchu wartości, tworząc rozwiązania konkurencyjne globalnie, nie skopiowane z zagranicznych rozwiązań i oparte na własnym know-how.

Więcej informacji

Projekt Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987