Podlaskie w Kraju Basków

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego w trakcie wyjazdu do Kraju Basków w Hiszpanii

W dniach 16-18 maja 2023 roku w Bilbao odbyła się konferencja, połączona z targami, poświęcona najnowszym trendom w sektorze rolno-spożywczym „Food 4 Future”. To jedno z największych wydarzeń w obszarach FoodTech i AgriTech w Europie. Kraj Basków, podczas „Food 4 Future”, odwiedziła delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w składzie: Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Mariusz Dąbrowski – Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, Anna Krysztopik – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Andrzej Pleszuk – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Delegacja podlaska spotkała się z przedstawicielami władz Kraju Basków, które reprezentował Bittor Oroz Izagirre, Wiceminister Rolnictwa, Rybołówstwa i Polityki Żywnościowej. Rozmowy dotyczyły współpracy handlowej, wymiany doświadczeń w obszarze rolnictwa i żywności, a także transferu wiedzy w zakresie budowy regionalnych ekosystemów innowacji, takich jak „Dolina Rolnicza 4.0”. Obie strony ustaliły powołanie grupy roboczej, której zadaniem będzie określenie pól potencjalnej współpracy podlasko-baskijskiej. Po spotkaniu wpis w księdze pamiątkowej „Food 4 Future” złożył wicemarszałek Olbryś.

Na konferencji jednym z dwóch prelegentów z Polski był dyrektor Dąbrowski, który wziął udział w dyskusji panelowej „Making Food Production Part of the Climate Change Solution”. Natomiast w części targowej członkowie delegacji z województwa podlaskiego mieli okazję nawiązać kontakty i zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w obszarach żywności i rolnictwa. Ponadto przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli w gali rozdania nagród Foodtech Innovation Awards w Muzeum Guggenheima, odwiedzili centrum naukowo-technologiczne AZTI w Bilbao oraz Baskijskie Centrum Kulinarne w San Sebastian.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987