Aktualności

Solution4Labs 3. spółką z Polski w rankingu Deloitte Fast 50 CE

Białostocka firma zajmująca się transformacją cyfrową w laboratoriach została ujęta wśród 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie Centralnej.

Spółka w latach 2016-2019 wypracowała wzrost przychodów na poziomie 2367%, co zagwarantowało jej 7. miejsce w Europie Centralnej oraz 3. miejsce w Polsce. W rankingu najważniejszym kryterium była dynamika wzrostu przychodów na przestrzeni ostatnich czterech lat. W głównej kategorii uplasowało się 15 firm z Polski.

Więcej informacji
Pracownicy w hali produkcyjnej maszyn rolniczych.

5 podlaskich firm nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Nagroda przyznawana jest najlepszym podmiotom gospodarczym, które przyczyniają się do budowania potencjału gospodarczego Polski.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest raz do roku. Stanowi cenne i prestiżowe wyróżnienie dla polskich przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych oraz wynalazców. W tegorocznej XVIII edycji wśród 21 nominowanych znalazło się aż 5 podlaskich firm. Podlaskie kandydatury zgłaszane były m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Więcej informacji
Konferencja prasowa. Po lewej stronie siedzi Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, po prawej Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP Mariusz Dąbrowski.

Podlaskie. Naturalna droga rozwoju

Nowe otwarcie i nowa jakość w promocji gospodarczej województwa podlaskiego.

Projekt reklamujący potencjał gospodarczy regionu w kraju i poza granicami Polski w latach 2020-2023 został oficjalnie zainaugurowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego i Mariusza Dąbrowskiego Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej. To pierwsza tak duża kampania promocyjna Podlaskiego, której celem jest pozyskanie inwestycji zewnętrznych.

Więcej informacji
Panel dyskusyjny. Czterech rozmówców, wśród nich Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, drugi od lewej.

Podlaskie na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Podczas pierwszego dnia Forum Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki uczestniczył w panelu pt. Podlaskie – idealne miejsce na biznes, odpoczynek i życie.

Potencjał województwa podlaskiego, perspektywy rozwoju regionu oraz znaczenie samorządu w stymulowaniu wzrostu gospodarczego – o tym m.in. rozmawiali uczestnicy jednego z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że Podlaskie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski oraz idealnym miejscem do lokowania inwestycji.

Zdjęcie lotnicze przedstawiające fabrykę maszyn rolniczych firmy Pronar. Przed fabryką pas startowy dla samolotów.

Standardy Obsługi Inwestora w Samorządach województwa podlaskiego

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby inwestycji na terenie województwa podlaskiego.

Projekt realizowany przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie przyczyni się do promocji podlaskich JST jako miejsc lokowania inwestycji oraz pozwoli wypracować jednolite i wysokie standardy obsługi inwestorów.

Więcej informacji

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 495
+48 85 66 54 987