Konferencja podsumowująca projekt “Dolina Rolnicza 4.0”

Ilustracja z konferencji podsumowującej projekt "Dolina Rolnicza 4.0"

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ma przyjemność zaprosić na konferencję podsumowującą projekt „Dolina Rolnicza 4.0”. Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. (środa) o godz. 10:00 w Hotelu Traugutta3 w Białymstoku, ul. R. Traugutta 3.

 

PROGRAM KONFERENCJI

9:30-10:00       Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10:00-10:15      Otwarcie konferencji i powitanie uczestników – przedstawiciel UMWP

10:15-11:00       Nowe rozwiązania i technologie w sektorze rolnictwa – dr inż. Jacek Skudlarski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11:00-11:45       Nowe rozwiązania i technologie w sektorze żywności – dr inż. Barbara Groele, Sekretarz Generalny Krajowej Unii Producentów Soków

11:45-12:00      Przerwa kawowa

12:00-12:45      Nowe rozwiązania i technologie w sektorze zdrowia – dr Adam Dawidziuk, Główny Specjalista – Ekspert Zarządzający Grupy Badawczej Zdrowie Dział Badań Naukowych Sieć Badawcza Łukasiewicz

12:45-13:15       Prezentacja na temat stanu realizacji projektu „Dolina Rolnicza 4.0”

13:15-13:45       Sesja pytań i odpowiedzi

13:45 -14:45      Lunch i rozmowy networkingowe


Organizacja wydarzenia i warunki uczestnictwa:

 1. Wydarzenie jest organizowane przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 2. Termin konferencji: 18 października 2023 r.
 3. Miejsce organizacji konferencji: Hotel Traugutta3, ul. Romualda Traugutta 3, 15-145 Białystok
 4. Konferencja jest adresowana w szczególności do następujących uczestników:
 • przedsiębiorcy z województwa podlaskiego,
 • przedstawiciele środowiska naukowego,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • przedstawiciele organizacji branżowych/klastrów/izb handlowo-przemysłowych, reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.
 1. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego.
 2. Osoby, które dokonały zgłoszenia, otrzymają e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 października 2023 r., do godz. 15:00. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania dostępnych miejsc.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, Organizator prosi o przesłanie mailem informacji o rezygnacji na adres: info@investinpodlaskie.pl.
 5. Spotkanie jest bezpłatne.
 6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, związanym z koniecznością dokumentowania organizacji przedsięwzięcia.

Projekt Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

 

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987