Wizyta studyjna w Finlandii

Spotkanie przedstawicieli urzędu marszałkowskiego z pracownikami fińskiej firmy

W dniach 6-10 marca 2023 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i eksperci z Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza” odwiedzili Finlandię. Celem wizyty studyjnej było poznanie fińskiej sceny startupowej i gospodarki obiegu zamkniętego, a także nawiązanie relacji z przedstawicielami przedsiębiorstw, instytucjami otoczenia biznesu i administracji samorządowej.

W wyjeździe zorganizowanym przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, udział wzięli: Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Mariusz Dąbrowski – dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, Anna Krysztopik – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Artur Duda – Prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Rozwoju, Łukasz Owsiejko – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach oraz Jacek Słoma – rolnik i działacz organizacji pozarządowych.

Członkowie delegacji w pierwszym dniu wizyty odwiedzili Platform6 Startup House w Tampere, gdzie poznali lokalny ekosystem innowacji i spotkali się z przedstawicielami Business Tampere, Nordic Startup Ventures i Red Brick Accelerator. W kolejnym dniu pobytu w Finlandii delegacja odbyła spotkanie w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w Helsinkach i uczestniczyła w Demo Day 2023, zorganizowanym przez Aalto Startup Center w Espoo.

Wizyta studyjna zakończyła się w Lathi, gdzie doszło do spotkania delegacji podlaskiej z przedstawicielami Miasta Lahti i agencji rozwoju regionalnego LADEC. Ponadto członkowie delegacji odwiedzili przedsiębiorstwa Salpakierto (gospodarka obiegu zamkniętego) i Fazer (produkcja płatków zbożowych oraz ksylitolu). W czasie wolnym gospodarze z Lahti zaprezentowali skocznie narciarskie przed zbliżającymi się zawodami Pucharu Świata.

 

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987