Zagraniczna wizyta studyjna do USA

uczestnicy zagranicznej wizyty studyjnej w Kalifornii w firmie Arable

Termin: 13-18 listopada 2022 r.

Miejsce: USA [San Francisco, Sacramento, San Mateo, Palo Alto, Stanford]

Prezentacja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej województwa podlaskiego, a także identyfikacja nowych wymiarów współpracy gospodarczej, transferu myśli technologicznej i innowacyjnych rozwiązań zagranicznych na rynek podlaski były głównymi tematami zagranicznej wizyty studyjnej do USA, która odbyła się w dniach 13-18 listopada 2022 r. Podczas wizyty Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowali Pan wicemarszałek  Sebastian Łukaszewicz oraz Pan Paweł Wnukowski, radny wojewódzki, przewodniczący sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarki i Promocji. W wizycie wzięli również udział: Pan Mariusz Dąbrowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w UMWP oraz eksperci regionalni zaangażowani w proces budowy Regionalnego Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”.

Podczas zagranicznej wizyty do USA dokonano wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i przykładów rozwiązań związanych z nowymi technologiami, innowacyjnością w biznesie i badaniami naukowymi, a także nawiązano kontakty biznesowe z jednymi z najlepszych centrów wiedzy i innowacji na świecie.

Uczestnicy wyjazdu odbyli spotkania z przedstawicielami instytucji amerykańskich:

  • Arable Labs w San Francisco,
  • Silicon Valley Innovation Center w San Mateo,
  • Stanford Healthcare Innovation Lab w Palo Alto,
  • Stanford University w Stanford.

Ponadto odbyły się spotkania z przedstawicielami władz stanu Kalifornia:

  • Departament Żywności i Rolnictwa Stanu Kalifornia (CDFA), Sacramento,
  • Senat Kalifornii (Komisja ds. Rolnictwa; Komisja ds. Zdrowia), Sacramento.

Zagraniczna wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987