Projekty realizowane przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP

Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju

Celem projektu jest popularyzacja walorów gospodarczych regionu oraz promocja przedsiębiorstw z województwa podlaskiego i wytwarzanych przez nie produktów.

Więcej informacji

Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

Projekt adresowany do Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego, którego celem jest zwiększenie poziomu inwestycji oraz standardów obsługi inwestora w samorządach podlaskich.

Więcej informacji

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 495
+48 85 66 54 987