Dolina Rolnicza 4.0 – spotkanie ekspertów

marszałek Sebastian Łukaszewicz przemawia do uczestników spotkania informacyjnego grupy roboczej Dolina Rolnicza 4.0

Koncepcja projektu Dolina Rolnicza 4.0, nowoczesne technologie w rolnictwie i podsumowanie wizyty studyjnej w USA – to główne tematy pierwszego posiedzenia Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”. Spotkanie odbyło się we wtorek, 17 stycznia. Wśród uczestników byli: przedstawiciele biznesu, nauki i rolnictwa. Samorząd województwa reprezentowali: wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz, członek zarządu Marek Malinowski i radny wojewódzki, przewodniczący sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarki i Promocji Paweł Wnukowski.

Przystępujemy do konkretnych działań – mówił wicemarszałek, otwierając posiedzenie. – Dolina Rolnicza 4.0 została zapisana w projektach strategicznych Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2027 i nadszedł czas, aby pracę nad projektem przyspieszyć. Mam nadzieję, że podczas naszych comiesięcznych spotkań uda się wypracować formułę tego ekosystemu i Dolina Rolnicza 4.0 powstanie już niedługo – zaznaczył. Jak wyjaśniał Mariusz Dąbrowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w urzędzie marszałkowskim Regionalny Ekosystem Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” to projekt, którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych technologii w trzech obszarach: rolnictwa (AgriTech), żywności (FoodTech) i zdrowia (HealthTech).

Opierałby się on na ścisłej współpracy pomiędzy przemysłami technologicznymi i rolnictwem w naszym regionie. A jego zadaniem byłoby tworzenie nowych koncepcji i rozwiązań technologicznych oraz ich wdrażanie. Podlaskie jako region typowo rolniczy, posiadający zaplecze naukowe i rozwinięte przetwórstwo spożywcze, do urzeczywistnienia tego projektu wydaje się być miejscem idealnym.

Mariusz Dąbrowski podkreślał, że aby przedsięwzięcie przyniosło oczekiwane rezultaty, musi mieć zasięg globalny. Dlatego, jak zaznaczył, konieczne jest stałe nawiązywanie relacji. Taki m.in. był cel wizyty studyjnej ekspertów grupy roboczej w Dolinie Krzemowej. W listopadzie 2022 r. zapoznali się oni z amerykańskim ekosystemem innowacji. Podczas pobytu w Kalifornii odwiedzali start-upy technologiczne, ośrodki naukowo-badawcze i prowadzili rozmowy w parlamencie stanowym oraz w Departamencie Żywności i Rolnictwa Stanu Kalifornia (CDFA).

Podczas pierwszego spotkania Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” mówiono też o AgriTech, czyli inteligentnych rozwiązaniach w rolnictwie. Wykład na ten temat wygłosił prorektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży prof. Andrzej Borusiewicz. Podkreślał m.in., że ludności na świecie wciąż przybywa i trzeba ją wyżywić. A to stawia wyzwania przed rolnictwem, które musi być coraz bardziej wydajne. To właśnie rolnictwo 4.0, czyli produkcja rolna z wykorzystaniem nowych inteligentnych technologii może w tym pomóc.

Projekt „Dolina Rolnicza” finansowany jest z programu regionalnego. Kolejne spotkanie grupy roboczej zostało zaplanowane na 21 lutego br.

Grupa Robocza ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” jest ciałem doradczym przy wdrażaniu w życie projektu Doliny Rolniczej 4.0. W pracach uczestniczą przedstawiciele największych podlaskich uczelni (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka), klastrów, ośrodków doradczych (Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie) i przedsiębiorstw z różnych sektorów: producenci maszyn rolniczych (InterTech, Metal-Fach, Pronar, SaMASZ), branża IT (Infinity Group, TenderHut), przedsiębiorstwa rolno-spożywcze (BioPlant Natura, Edpol Food and Innovation, Grupa Agrocentrum).

 

Projekt Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987