Dolina Rolnicza 4.0. Drugie spotkanie ekspertów

Marszałek Marek Olbryś przemawia do uczestników drugiego spotkania informacyjnego grupy roboczej Dolina Rolnicza 4.0

Podsumowanie wizyty studyjnej w Izraelu oraz żywność funkcjonalna i możliwości rozwoju tej gałęzi branży spożywczo-medycznej w Podlaskiem to główne tematy spotkania, jakie odbyło się w czwartek, 2 marca. W obradach Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” z udziałem przedstawicieli podlaskich uczelni, przedsiębiorców i samorządowców uczestniczyli też: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, radny wojewódzki i przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Paweł Wnukowski oraz Sekretarz Województwa Mirosława Jaroszewicz-Łojewska.

Nasze rolnictwo zasługuje na przedsięwzięcia, które tę główną gałąź podlaskiej gospodarki będą unowocześniać i czynić innowacyjną. Dzięki temu będziemy konkurencyjni, co przełoży się na jakość życia naszych rolników – mówił wicemarszałek. – Jesteśmy regionem rolniczym i musimy w rozwój nowoczesnego rolnictwa inwestować. Takie potężne projekty jak Dolina Rolnicza 4.0 na pewno do tego się przyczynią – dodał.

Wizyta studyjna w Izraelu

Pierwszym punktem spotkania było podsumowanie wizyty w Izraelu, która odbyła się pod koniec stycznia br. Dyrektor Biura ds. Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej urzędu marszałkowskiego Mariusz Dąbrowski przekazał, że podlaska delegacja, w której udział wziął członek zarządu województwa Marek Malinowski, odbyła szereg spotkań z przedstawicielami nauki, biznesu i branży rolniczej. To była okazja m.in. do nawiązania kontaktów biznesowych, zaprezentowania potencjału gospodarczego województwa podlaskiego, a także poznania czynników warunkujących wysoki poziom innowacyjności i dobrego klimatu inwestycyjnego w Izraelu.

To kraj, w którym rocznie powstaje 1300 start-upów (młodych przedsiębiorstw poszukujących modelu biznesowego – przyp. red.), z czego 80 proc. upada, ale Izraelczyków to nie zniechęca – mówił Mariusz Dąbrowski.

Pomysł wizyty studyjnej do Izraela podyktowany był przede wszystkim tym, że rolnictwo tego kraju jest jednym z najbardziej nowoczesnych na świecie, m.in. właśnie dzięki współpracy nauki i biznesu.

Żywność funkcjonalna

Takiej współpracy dotyczył kolejny punkt spotkania grupy roboczej. Prof. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przedstawił ideę utworzenia w ramach Doliny Rolniczej 4.0 Podlaskiego Centrum Żywności Funkcjonalnej. To przedsięwzięcie oparte na współpracy naukowców, przedsiębiorców, rolników i samorządu. Zadaniem centrum byłaby szeroko pojęta praca nad żywnością funkcjonalną.

A czym jest żywność funkcjonalna? W skrócie: żywność pochodzenia naturalnego, która może być wzbogacona lub zmodyfikowana. Poza dostarczaniem składników odżywczych korzystnie wpływa na zdrowie i może zmniejszać ryzyko rozwoju pewnych chorób, zwłaszcza tzw. chorób cywilizacyjnych, lub poprawiać stan zdrowia i samopoczucie. Co najważniejsze, pozytywny wpływ na zdrowie człowieka żywności tego typu musi być udokumentowany szeregiem badań naukowych.

Prof. Moniuszko przekonywał, że Podlaskie, jako region ze znakomitą ekologiczną żywnością, zdrowym powietrzem i zapleczem naukowym mogłoby zostać w Polsce liderem takiego przedsięwzięcia.

Jego zdaniem, w województwie mogłoby powstać też centrum certyfikacji takiej żywności. Badania potwierdzające działania zdrowotne mógłby przeprowadzać Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Umiemy to robić i mamy w tym ogromne doświadczenie – zapewnił prof. Moniuszko.

Żywność funkcjonalna zdobywa coraz większą popularność na świecie, dlatego jej produkcja i dystrybucja z pewnością przyniesie pozytywny efekt ekonomiczny.

Grupa robocza

Grupa Robocza ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” jest ciałem doradczym przy wdrażaniu projektu Doliny Rolniczej 4.0 w życie. W pracach uczestniczą przedstawiciele największych podlaskich uczelni (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży), klastrów, ośrodków doradczych (Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie) i przedsiębiorstw z różnych sektorów: producenci maszyn rolniczych (InterTech, Metal-Fach, Pronar, SaMASZ), branża IT (Infinity Group, TenderHut), przedsiębiorstwa rolno-spożywcze (BioPlant Natura, Edpol Food and Innovation, Grupa Agrocentrum).

Projekt Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987