Atuty regionu

Polska jest jednym z najwspanialszych przykładów sukcesu gospodarczego w najnowszej historii świata.

Wzrost gospodarczy trwający od ponad 25 lat to najlepsza miara naszych osiągnięć. Opowieść o sukcesie Polski to także opowieść o województwie podlaskim, jego kapitale i wyjątkowych atutach. Dzięki nim region jest doskonałym miejscem do życia, nauki, pracy i lokowania inwestycji.

Wiele walorów Podlaskiego ma zupełnie unikalny charakter: strategiczne położenie geograficzne, skrzyżowanie europejskich i azjatyckich szlaków handlowych, najwyższy poziom bezpieczeństwa w kraju, doskonałe warunki do rozwoju talentów, imponująca liczba start-upów deep tech i najczystsze powietrze w Polsce. Podlaskie jest miejscem, w którym perfekcyjnie przenikają się dwa światy – natury i biznesu. To region ludzi ambitnych, których pomysły podbijają międzynarodowe rynki. Stąd prowadzą interesy na skalę globalną, ale znajdują tu też spokój i inspiracje płynące z serca pierwotnej natury. To wszystko dzieje się w wyjątkowej atmosferze życzliwości i gościnności, z której od wieków słyną mieszkańcy regionu.

mapa globu z zaznaczoną Polską i szlakami komunikacyjnymi

Strategiczne położenie

 • Skrzyżowanie paneuropejskich szlaków drogowych i kolejowych.
 • Doskonałe połączenie z Warszawą, a w przyszłości z Centralnym Portem Komunikacyjnym.
 • Łatwy dostęp do międzynarodowych rynków zbytu.
 • Zewnętrzna granica Unii Europejskiej.
 • Brama do Europy Wschodniej i Skandynawii.

3 terminale

intermodalne

300 000 TEU

przepustowość podlaskich terminali

20 mln osób

w promieniu 300 km od centrum regionu

6 przejść

granicznych z Białorusią

4 Panów, jeden omawia zagadnienie pozostałym

Zasoby ludzkie

 • Wysoki poziom szkół wyższych i zawodowych.
 • Szybko rosnąca efektywność pracowników.
 • Konkurencyjne koszty pracy.
 • Wysokie kwalifikacje pracowników.

Polacy są jedną z najmłodszych europejskich nacji. To ogromny kapitał w dobie starzejących się społeczeństw Unii Europejskiej. Na każdego seniora w wieku 65 lat i więcej przypadają tu cztery osoby w wieku produkcyjnym. To wynik znacznie lepszy od średniej unijnej. Lepiej od Polski wypadają jedynie mniejsze społeczeństwa Luksemburga, Irlandii, Słowacji i Cypru. Starzenie się społeczeństwa to problem państw wysokorozwiniętych. W Polsce ten proces przebiega jednak wolniej, szczególnie w porównaniu do Finlandii, Włoch czy Niemiec.

Coraz więcej młodych Polek i Polaków zdobywa wyższe wykształcenie. Według OECD w 2018 r. uzyskało je 44% osób w wieku 25-34 lat, tj. o ponad 10% więcej niż przed dekadą. Wysoki udział osób z wykształceniem wyższym widać w szczególności w sferze produkcyjnej. Pod tym względem Polska należy do światowej czołówki. Podobnie, jak w rankingu znajomości języka angielskiego EF English Proficiency Index, w którym Polacy zajmują 11. miejsce na świecie i 9. w Europie. Rekordowo dużo osób uczy się też języka niemieckiego. Jego znajomość deklaruje 13% Polaków, co jest najlepszym wynikiem spośród krajów Europy Środkowej.

Kobieta z probówką w laboratorium

Nowoczesna gospodarka

 • Przemysł rozwijany w zgodzie z naturą.
 • Innowacyjne technologie przemysłu 4.0.
 • Dynamiczne start-upy.
 • Symbioza nauki i biznesu.

>70%

start-upów z obszaru deep-tech (najwięcej w Polsce)

9%

wszystkich polskich start-upów z obszaru robotyka/elektronika, produktywność

4 miejsce w Polsce

pod względem koncentracji startupów

Fabryka Pronaru w Narwi z lotu ptaka

Oferta dla inwestorów

 • Świetnie przygotowane tereny inwestycyjne.
 • Wysokie ulgi.
 • Sprawna administracja.
 • Wysoki wzrost gospodarczy.

Tereny inwestycyjne w województwie podlaskim to miejsca położone w atrakcyjnych lokalizacjach, które są kompleksowo wyposażone w infrastrukturę techniczną i doskonale przygotowane pod inwestycje. Inwestorzy krajowi i zagraniczni mogą liczyć na pomoc Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, działającego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Biuro dysponuje aktualną bazą obszarów inwestycyjnych oraz udziela wsparcia firmom zainteresowanym rozpoczęciem działalności na terenie regionu.

Firmy lokujące nowe inwestycje w województwie podlaskim mogą uzyskać zwolnienia podatkowe sięgające 70% poniesionych wydatków. Jest to najwyższa pomoc publiczna dostępna dla inwestorów na terenie Polski. Firmy mogą z niej korzystać nawet przez 15 lat. Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która obejmuje obszar całego województwa.

Para jadąca na rowerach w lesie

Dobre miejsce do życia

 • Cztery parki narodowe.
 • Wielokulturowe społeczeństwo.
 • Życzliwi mieszkańcy.
 • Bogata oferta turystyczna.

Podlaskie to ostoja dzikiej przyrody. Tutaj znajdują się: najstarsza europejska puszcza, wspaniałe rozlewiska dzikich rzek i jedne z najpiękniejszych polskich jezior. To wszystko w czterech unikalnych parkach narodowych: Białowieskim, Biebrzańskim, Narwiańskim, Wigierskim.

Ziemie województwa podlaskiego od wieków były krainą graniczną, gdzie stykały się ze sobą odmienne kultury, narodowości i religie. To dziedzictwo przetrwało do czasów współczesnych. Widać je w architekturze, deklarowanych wyznaniach, oryginalnych potrawach i obyczajach przekazywanych od pokoleń. Tutaj znajdują się miejsca kultu ważne dla katolicyzmu, prawosławia, islamu i judaizmu.

Różnorodność kultur i narodowości, wśród których obecni są Polacy, Białorusini, Litwini, Tatarzy wpływa na legendarną otwartość i gościnność mieszkańców regionu. Wielu z nich – obok polskiego – biegle posługuje się dwoma lub trzema językami ojczystymi: białoruskim, litewskim czy rosyjskim.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987