Kategoria: Aktualności

Podlaskie na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Potencjał województwa podlaskiego, perspektywy rozwoju regionu oraz znaczenie samorządu w stymulowaniu wzrostu gospodarczego – o tym m.in. rozmawiali uczestnicy jednego z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

Opis projektu Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP realizuje projekt pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr POWR.02.18.00-00-0007/19 zawartej w […]

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987