Misja gospodarcza w Niemczech – zaproszenie i wynik naboru

Panorama miejskiego rynku

12 czerwca 2023 r.

W związku z rezygnacją z udziału w zagranicznej misji gospodarczej do Niemiec firmy Miedziany Dom Paweł Krygier informujemy, że kolejną firmą zakwalifikowaną do udziału jest P.P.H-U „Stelmet” Paweł Białozor, Karol Białozor s.c.


7 czerwca 2023 r.

W związku z rezygnacją z udziału w zagranicznej misji gospodarczej do Niemiec firmy LETNISKOWO.PL Garkowski, Solka Sp. komandytowa informujemy, że kolejną firmą zakwalifikowaną do udziału jest Koja Janina Konopka.


7 czerwca 2023 r.

W związku z rezygnacją z udziału w zagranicznej misji gospodarczej do Niemiec firmy Alex Tools Sp. z o.o., informujemy, że kolejną firmą zakwalifikowaną do udziału jest Kucharczyk Sp. z o.o.


7 czerwca 2023 r.

W związku z rezygnacją z udziału w zagranicznej misji gospodarczej do Niemiec firmy Homes Factory Poland Sp. z o.o.   informujemy, że kolejną firmą zakwalifikowaną do udziału jest Art – Motor Leszczyńscy, Rutkowscy spółka jawna


2 czerwca 2023 r.

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej publikuje korektę oceny formularzy zgłoszeniowych.

Korekta oceny formularzy zgłoszeniowych


1 czerwca 2023 r.

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informuje, iż 29 maja br. zakończono nabór przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego na udział w zagranicznej misji gospodarczej do Niemiec.

W wyniku przeprowadzonego naboru, decyzją Komisji ds. naboru, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców, do udziału w ww. wydarzeniu zostały zakwalifikowane następujące podmioty:

 • HOMES FACTORY POLAND SP. Z O. O.
 • LETNISKOWO.PL GARKOWSKI, SOLKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 • PROMOSTAL SP. Z O.O. SP. K.
 • ALEX TOOLS SP. Z O.O.
 • PPHU INTER-TECH PIOTR JANKOWSKI
 • JAZON SP. Z O.O.
 • ALU-FROST PIOTR ŚWIRKO
 • MIEDZIANY DOM PAWEŁ KRYGIER

Gratulujemy zakwalifikowanym przedsiębiorcom.

Ocena złożonych formularzy zgłoszeniowych

Zagraniczna misja gospodarcza organizowana jest w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


18 maja 2023 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w zagranicznej misji gospodarczej w Niemczech.

Celem misji zagranicznej jest:

 • promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynku niemieckim
 • prezentacja walorów gospodarczych województwa podlaskiego jako dobrego miejsca do inwestowania i wymiany handlowej
 • wsparcie podlaskich przedsiębiorców w nawiązaniu i rozwijaniu relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi,

Misja gospodarcza skierowana jest do przedsiębiorców z branży metalowej, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego przez minimum 12 miesięcy.

Wyjazd współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Wsparcie obejmuje:

 • koszt przelotu do/z miejsca docelowego misji,
 • koszty zakwaterowania ze śniadaniami,
 • koszty ubezpieczenia,
 • koszty organizacji seminarium biznesowego oraz spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi zgodnie z programem misji,
 • koszty organizacji wizyt studyjnych zgodnie z programem misji,
 • koszt lunchu, kolacji biznesowej zgodnie z programem misji,
 • koszt lokalnych transferów (transportu lokalnego) w miejscu docelowym – zgodnie z programem misji.

Udział w zagranicznej misji gospodarczej jest objęty pomocą de minimis.

Pomoc de minimis zostanie udzielona przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem: 8


Rozpoczęcie rekrutacji –
19 maja 2023 r., godz. 8:00.

Zakończenie rekrutacji – 29 maja 2023 r., godz. 23:59.59.

 

Warunki zgłoszenia:
Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie investinpodlaskie.pl.

 

Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją
uczestników odpowiada Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 16, 15-089 Białystok:

 

Karolina Cruz Rodriguez,tel. 85 66 54 870, e-mail: karolina.cruz@podlaskie.eu
Anna Otapowicz, tel. 85 66 54 987, e-mail: anna.otapowicz@podlaskie.eu
Agnieszka Wirkowska-Godlewska, tel. 85 66 54 987, e-mail: agnieszka.wirkowska@podlaskie.eu

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987