Rynek chiński po pandemii – zaproszenie na spotkanie informacyjne

Plansza zaroszeniem na webinarium o rynku chińskim

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa podlaskiego, zainteresowanych rynkiem chińskim.

Data: 30 maja 2023 r.

Czas: 10:00 – 14:45

Spotkanie odbędzie się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w sali 115 (I piętro).

 

Agenda

9:30-10:00 – Rejestracja uczestników

10:00-10:15 – Powitanie gości i wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

10:15-11:45 – Rynek chiński, cz. I (rynek chiński po COVIDzie, bariery wejścia, logistyka, kanały dystrybucji, wymagania klientów)

11:45-12:00 – Przerwa kawowa

12:00-13:30  – Rynek chiński, cz. II (różnice i podobieństwa kulturowe, komunikacja werbalna i niewerbalna, korespondencja biznesowa, etykieta i negocjacje biznesowe)

13:30-14:00 – Sesja pytań i odpowiedzi

14:00-14:45 – Lunch i rozmowy kuluarowe

 

Spotkanie poprowadzi:

Radosław Pyffel – ekspert ds. polityki międzynarodowej i Azji. Instytut Sobieskiego.

W przeszłości między innymi Alternate Director i członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) z ramienia RP (2016-2018), Pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków Jedwabnego Szlaku (2018-2020), a także autor kilku książek dotyczących Chin i Azji. Autor licznych projektów edukacyjnych, w tym cyklu unikalnych seminariów o gospodarce światowej dla biznesu “Azjatycki Wiek”. Studiował (jako stypendysta MEN) na chińskich uczelniach wyższych m.in. Sun Yat Sen University w Kantonie i Beijing University.

 

Organizacja spotkania i warunki uczestnictwa:

  1. Organizatorem spotkania jest Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
  2. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r., w godzinach: 10:00-14:45, w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w Białymstoku, w Sali 115.
  3. W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa lub instytucji otoczenia biznesu z siedzibą w województwie podlaskim.
  4. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: investinpodlaskie.pl.
  5. Osoby, które dokonały zgłoszenia, otrzymają e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
  6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 maja 2023 r., do godz. 8:30.
  7. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, Organizator prosi o przesłanie mailem informacji o rezygnacji.
  8. Spotkanie jest bezpłatne.
  9. Przetwarzanie danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, związanym z koniecznością dokumentowania organizacji przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Kontakt:

Agnieszka Wirkowska-Godlewska: agnieszka.wirkowska@podlaskie.eu, tel. 85 66 54 987

Karolina Cruz Rodriguez: karolina.cruz@podlaskie.eu, tel. 85 66 54 870

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców organizowane jest w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987