Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące rynku litewskiego

Panorama Wilna

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa podlaskiego, zainteresowanych rynkiem litewskim.

Data: 21 kwietnia 2023 r.

Czas: 10:00 – 12:30

Spotkanie odbędzie się w formule online na platformie ZOOM.

 

Agenda

10:00 – Powitanie gości i wystąpienie przedstawiciela UMWP

10:15 – Prelekcja na temat rynku litewskiego, cz. I

– Dlaczego Litwa? – charakterystyka Litwy jako partnera w relacjach biznesowych (informacja o sektorach, kulturze, wydarzeniach, ekosystemie biznesowym)

11:00 – Przerwa

11:15 – Prelekcja na temat rynku litewskiego, cz. II

– Sektor rolno-spożywczy, potencjał i możliwości współpracy

12:00 – Pytania i odpowiedzi

12:30 – Zakończenie spotkania

 

Spotkanie poprowadzi:

Tomaš Pozlevič Radca ds. handlowych, Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Tomaš Pozlevič ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego oraz strategicznego na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Karierę rozpoczął jako główny specjalista ds. zarządzania projektami strategicznymi w Ministerstwie Gospodarki Litwy. Później piastował stanowisko koordynatora portfolio projektów oraz inwestycji w jednej z największych grup spółek na Litwie KG GROUP. Swoje doświadczenie zdobywał także w spółkach z branży FMCG oraz pasz, w których odpowiedzialny był za zarządzanie procesami logistycznymi, produkcji oraz dostaw na rynku litewskim i polskim.

Organizacja spotkania i warunki uczestnictwa:

  1. Organizatorem spotkania jest Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
  2. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r., w godzinach: 10:00-12:30, w formule online, na platformie ZOOM.
  3. W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa lub instytucji otoczenia biznesu z siedzibą w województwie podlaskim.
  4. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: investinpodlaskie.pl.
  5. Osoby, które dokonały zgłoszenia, otrzymają e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
  6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 kwietnia 2023 r., do godz. 9:30.
  7. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, Organizator prosi o przesłanie mailem informacji o rezygnacji.
  8. Spotkanie jest bezpłatne.
  9. Przetwarzanie danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, związanym z koniecznością dokumentowania organizacji przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Kontakt:

Anna Otapowicz: anna.otapowicz@podlaskie.eu, tel. 85 66 54 987

Karolina Cruz Rodriguez: karolina.cruz@podlaskie.eu, tel. 85 66 54 870

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców organizowane jest w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987