Rynek niemiecki – webinarium

Panorama miasta z grupą wieżowców

Data: 13 czerwca 2023 r.

Czas: 10:00-13:00

Miejsce: online, platforma ZOOM

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na webinarium, skierowane do podlaskich przedsiębiorców oraz do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Kolejne z cyklu spotkań informacyjnych odbędzie się online, w dniu 13 czerwca br. (wtorek), w godz. 10:00-13:00 i dotyczyć będzie rynku niemieckiego. Poprowadzi je Pan Paweł Kwiatkowski z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Tematyka spotkania: charakterystyka Niemiec jako destynacji biznesowej; różnice kulturowe między Polską i Niemcami, a także wewnątrz Niemiec; specyfika rynku niemieckiego; praktyczne aspekty i koszty prowadzenia biznesu, reglamentacja rynku; charakterystyka sektora przemysłowego; specyfika rynku – branża metalowa.

Spotkanie jest bezpłatne.

Wymagana jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza.

Organizacja webinarium i warunki uczestnictwa:

  1. Organizatorem webinarium jest Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
  2. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r., w godzinach: 10:00-13:00, w formule online, na platformie ZOOM.
  3. W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa lub instytucji otoczenia biznesu z siedzibą w województwie podlaskim.
  4. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: investinpodlaskie.pl.
  5. Osoby, które dokonały zgłoszenia, otrzymają e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
  6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13 czerwca 2023 r., do godz. 8:30.
  7. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, Organizator prosi o przesłanie mailem informacji o rezygnacji.
  8. Spotkanie jest bezpłatne.
  9. Przetwarzanie danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, związanym z koniecznością dokumentowania organizacji przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kontakt:

Anna Otapowicz: anna.otapowicz@podlaskie.eu, tel. 85 66 54 976

Karolina Cruz Rodriguez: karolina.cruz@podlaskie.eu, tel. 85 66 54 870

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców organizowane jest w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987