Misja gospodarcza na Litwie

Uczestnicy misji gospodarczej do Litwy biorą udział w seminarium

Region promowały wyroby cukiernicze, wędliny, sery i inne regionalne przysmaki, które dzięki swojej jakości i naturalności są „ambasadorami” województwa podlaskiego. Spotkania biznesowe odbywały się w Wilnie od 8 do 11 maja. Wzięło w nich udział ośmiu lokalnych przedsiębiorców, a także Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Organizatorem wyjazdu przedsiębiorców na Litwę był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Jest nam bardzo miło, że jesteśmy tutaj w Wilnie, jako przedstawiciele województwa wraz z podlaskimi przedsiębiorcami– powiedziała Wiesława Burnos, rozpoczynając spotkanie.

Podkreśliła, że podlaskie jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce, w którym doskonale łączą się dwa światy: natury i biznesu.

Jesteśmy regionem ludzi ambitnych, których pomysły podbijają międzynarodowe rynki. Dzisiaj jest to miejsce znane z dynamicznego rozwoju branż czerpiących z bogactw natury oraz zapewniające wysoką jakość życia – dodała.

To czwarte z cyklu spotkań z podlaskim biznesem w całej Europie. Pierwsze trzy odbyły się w zeszłym roku w Paryżu, Brukseli i Londynie. Podczas misji gospodarczej, zrealizowanej w Wilnie zaprezentowany został potencjał branży rolno-spożywczej regionu.

Udział podlaskich przedsiębiorców w wydarzeniu w Wilnie pozwoli nawiązać nowe kontakty biznesowe, wzmocni ekspansję na zagraniczne rynki oraz umożliwi promocję podlaskiej i polskiej gospodarki. Do najbardziej dynamicznych branż województwa podlaskiego należy produkcja i przetwarzanie żywności – zaznaczyła Wiesława Burnos.

W misji gospodarczej na Litwie uczestniczyli przedstawiciele ośmiu podlaskich firm:

Kabo – zakład przetwórstwa mięsnego produkujący świeże wędliny mięsne, wieprzowe i drobiowe,

Kasol J. A. Kazberuk (Leśne Skarby) – firma specjalizująca się w skupie, przetwórstwie i handlu produktami leśnymi,

Cukiernia „Kinga” – producent wyrobów cukierniczych,

Polski Dom Rodzinny Serce – obiekt gastronomiczny – mobilne bufety z ciepłą zupą i świeże, pakowane zupy,

Rogowski s.c. – producent dodatków roślinnych dla przemysłu spożywczego,

Stara Szkoła – producent lodów, kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,

Sajsad – producent żywności funkcjonalnej,

Zarzeccy – producent Sera Korycińskiego “Swojskiego”,

a także Katarzyna Pietraszewska, zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w urzędzie marszałkowskim i Beata Czaplińska, Dyrektor, Polsko-Litewskiej Izby Handlowej (PLCC).

Misja gospodarcza na Litwie została zorganizowana w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987