Kategoria: Aktualności

Podlaskie w Kraju Basków

W dniach 16-18 maja 2023 roku w Bilbao odbyła się konferencja, połączona z targami, poświęcona najnowszym trendom w sektorze rolno-spożywczym „Food 4 Future”. To jedno z największych wydarzeń w obszarach FoodTech i AgriTech w Europie. Kraj Basków, podczas „Food 4 Future”, odwiedziła delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w składzie: Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Mariusz Dąbrowski – Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, Anna Krysztopik – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Andrzej Pleszuk – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konkurs „Grunt na Medal 2023”. Wyniki I etapu

Celem konkursu organizowanego od 10 lat przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu jest wyłonienie atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych dedykowanych działalności przemysłowo-produkcyjnej. Adresatem konkursu są samorządy lokalne. Laureaci konkursu zyskują możliwość promocji przez PAIH oraz szansę na przyciągnięcie wartościowych projektów inwestycyjnych.

Misja gospodarcza na Litwie

Spotkania biznesowe odbywały się w Wilnie od 8 do 11 maja. Wzięło w nich udział ośmiu lokalnych przedsiębiorców, a także Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Organizatorem wyjazdu przedsiębiorców na Litwę było Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wizyta studyjna w Finlandii

W dniach 6-10 marca 2023 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i eksperci z Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza” odwiedzili Finlandię. Celem wizyty studyjnej było poznanie fińskiej sceny startupowej i gospodarki obiegu zamkniętego, a także nawiązanie relacji z przedstawicielami przedsiębiorstw, instytucjami otoczenia biznesu i administracji samorządowej.

Dolina Rolnicza 4.0. Drugie spotkanie ekspertów

Podsumowanie wizyty studyjnej w Izraelu oraz żywność funkcjonalna i możliwości rozwoju tej gałęzi branży spożywczo-medycznej w Podlaskiem to główne tematy spotkania, jakie odbyło się w czwartek, 2 marca. W obradach Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” z udziałem przedstawicieli podlaskich uczelni, przedsiębiorców i samorządowców uczestniczyli też: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, radny wojewódzki i przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Paweł Wnukowski oraz Sekretarz Województwa Mirosława Jaroszewicz-Łojewska.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023

9 lutego 2023 r. odbyło się Dyplomatyczne Otwarcie Roku (DOR), wydarzenie organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, w którym co roku udział biorą przedstawiciele zagranicznego korpusu dyplomatycznego w Polsce. W wydarzeniu uczestniczą także przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W tegorocznej edycji DOR, po raz kolejny, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987