Kategoria: <span>Aktualności</span>

Promocja podlaskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego organizuje bezpłatne seminaria biznesowe i misje gospodarcze w państwach europejskich. Ich cele i założenia były przedmiotem konferencji prasowej zorganizowanej 2 marca 2022 r. Opowiedzieli o nich: wicemarszałek Marek Olbryś oraz Mariusz Dąbrowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987