Podlaskie. Polen.Deutschland

Folder showcasing participants at a business seminar held in Munich, Germany.

Contact

Podlaskie Voivodeship Marshal’s Office
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok, Poland

Investors Assistance and Business Promotion Bureau
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok, Poland

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987