Webinaria nt. rynków zagranicznych

Współpraca z partnerami zagranicznymi

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu z województwa podlaskiego do udziału w cyklu spotkań informacyjnych, dotyczących rynków Włoch, Stanów Zjednoczonych oraz Korei Południowej. Spotkania odbędą się w październiku i listopadzie br. w formule online i poruszać będą m.in. zagadnienia związane ze specyfiką danego rynku, różnicami kulturowymi, praktycznymi aspektami prowadzenia biznesu oraz specyfiką rynku pracy.

Ilustracja do zaproszenia na webinaria o rynkach zagranicznych przedstawiająca dwa laptopy

Włochy

17 października 2023 r. (10:00-13:00)

Webinarium dotyczące rynku włoskiego poprowadzi Alfio Mancani, prawnik należący do Izby Adwokackiej w Katanii oraz Izby Adwokackiej w Warszawie.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Czytaj więcej

Stany Zjednoczone

25 października 2023 r. (13:00-15:30)

Webinarium dotyczące rynku USA poprowadzą: Justyna Regan (Balcerzak) – radca prawny w Polsce, adwokat w USA oraz Katarzyna Szyndel z ambasady USA w Warszawie.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Czytaj więcej

Korea Południowa

10 listopada 2023 r. (10:00-13:00)

Webinarium dotyczące Korei Południowej poprowadzi Arkadiusz Tarnowski z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

TRWA REJESTRACJA

Czytaj więcej

Projekt Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z pracownikami Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987