Zapraszamy na webinarium dotyczące rynku Korei Południowej

Plansza z zaproszeniem na webinarium dotyczące rynku Korei Południowej

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na webinarium dotyczące rynku Korei Południowej. Spotkanie (w formule online) odbędzie się w piątek, 10 listopada w godz. 10:00 – 13:00 na platformie ZOOM. Zaproszenie kierowane jest do przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa podlaskiego zainteresowanych rynkiem Korei Południowej.

Tematyka spotkania: charakterystyka rynku południowokoreańskiego jako destynacji biznesowej, podstawowe zasady koreańskiej etykiety biznesowej, komunikacja i negocjacje z koreańskim kontrahentem, specyfika rynku południowokoreańskiego, sektory wysokiej szansy do bilateralnej współpracy z rynkiem południowokoreańskim, umowa kupna/sprzedaży.


AGENDA

9:50 – Łączenie się uczestników

10:00 – Powitanie gości i wystąpienie przedstawiciela UMWP

10:15 – Prelekcja na temat rynku koreańskiego

– Dlaczego Republika Korei? – charakterystyka rynku południowokoreańskiego jako destynacji biznesowej

– Podstawowe zasady koreańskiej etykiety biznesowej

– Jak podjąć koreańskiego kontrahenta – komunikacja i negocjacje

11:15 – Przerwa

11:30 – Prelekcja na temat rynku koreańskiego cz. II.

– Specyfika rynku południowokoreańskiego (bariery wejścia, kanały dystrybucji, wymagania klientów)

– Sektory wysokiej szansy do bilateralnej współpracy z rynkiem południowokoreańskim

– Umowa kupna/sprzedaży – o czym pamiętać oraz jak minimalizować ryzyko finansowe

12:30 – Sesja pytań i odpowiedzi

13:00 – Zakończenie spotkania

 

Prelegent:

dr Arkadiusz Tarnowski – studiował zarządzanie i finanse przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Bukareszcie, a studia magisterskie i doktoranckie z zakresu międzynarodowej ekonomii politycznej ukończył na japońskim Uniwersytecie Tsukuba. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z trendami inwestycyjnymi, azjatycką kulturą biznesową, internacjonalizacją przedsiębiorstw oraz współczesnymi stosunkami polityczno-gospodarczymi pomiędzy Japonią a Europą oraz Republiką Korei a Europą. Zajmuje się rozwijaniem współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a biznesem, przyciąganiem inwestycji zagranicznych oraz promocją i ekspansją międzynarodową polskich firm. Szkoleniowiec i wykładowca akademicki z zagadnień dot. polityki, gospodarki, historii oraz otoczenia biznesowego Japonii oraz Republiki Korei, promocji gospodarczej oraz ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw. Były kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Seulu.

 

Organizacja spotkania i warunki uczestnictwa:

  1. Organizatorem spotkania jest Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
  2. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 r., w godzinach: 10:00-13:00, w formule online, na platformie ZOOM.
  3. W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa lub instytucji otoczenia biznesu z siedzibą w województwie podlaskim.
  4. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: investinpodlaskie.pl.
  5. Osoby, które dokonały zgłoszenia, otrzymają e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
  6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 listopada 2023 r., do godz. 9:30.
  7. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, Organizator prosi o przesłanie mailem informacji o rezygnacji.
  8. Spotkanie jest bezpłatne.
  9. Przetwarzanie danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, związanym z koniecznością dokumentowania organizacji przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Kontakt:

Agnieszka Wirkowska-Godlewska: agnieszka.wirkowska@podlaskie.eu, tel. 85 66 54 987

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców organizowane jest w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987