Zapraszamy na webinarium dotyczące rynku włoskiego

Plansza z zaproszeniem na webinarium o rynku włoskim

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na webinarium dotyczące rynku włoskiego. Spotkanie (w formule online) odbędzie się we wtorek, 17 października w godz. 10:00 – 13:00 na platformie ZOOM. Zaproszenie kierowane jest do przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa podlaskiego zainteresowanych rynkiem włoskim.

Tematyka spotkania: charakterystyka Włoch jako destynacji biznesowej; różnice kulturowe między Polską a Włochami; specyfika rynku włoskiego; praktyczne aspekty i koszty prowadzenia biznesu, charakterystyka sektora przemysłowego; specyfika rynku pracy.

 

AGENDA

9:50 – Łączenie się uczestników

10:00 – Powitanie gości i wystąpienie przedstawiciela UMWP

10:15 – Prelekcja na temat rynku włoskiego, cz. I

– Włochy ważny partner handlowy Polski: podstawowe elementy systemu prawnego i podatkowego

– Włochy jako destynacja biznesowa: klastry i możliwości biznesowe

Różnice kulturowe w biznesie między Polską a Włochami

11:15 – Przerwa

11:30 – Prelekcja na temat rynku włoskiego cz. II.

– Specyfika rynku włoskiego (bariery wejścia, kanały dystrybucji, wymagania klientów)

– Charakterystyka sektora przemysłowego

– Specyfika rynku pracy

12:30 – Sesja pytań i odpowiedzi

13:00 – Zakończenie spotkania

 

Prelegent:

Alfio Mancani – Prawnik należący do Izby Adwokackiej w Katanii oraz Izby Adwokackiej w Warszawie, działający w Polsce od ponad piętnastu lat, posiadający kancelarię w Warszawie. Alfio działa na rzecz włoskich inwestycji w Polsce, dbając o aspekty prawno-podatkowe, a także na rzecz polskich klientów działających we Włoszech. Współpracuje z Ambasadą Włoch w Polsce oraz z ICE (Włoski Instytut Handlu Zagranicznego) w Warszawie. W kwietniu 2015 wybrany członkiem Com.It.Es w Okręgu Konsularnym  Warszawy (Komitetu Włochów Mieszkających Za Granicą, organu przedstawicielskiego społeczności włoskiej – pełnił mandat w okresie 2015-2021), pełniąc funkcję sekretarza. Alfio zajmuje się także badaniem polskiego prawa handlowego w perspektywie porównawczej, zwłaszcza z systemem włoskim, a do jego ważniejszych publikacji należy tłumaczenie Kodeksu Spółek Handlowych (Beck 2012). Od 2018 mediator Międzynarodowego Centrum Mediacji w Warszawie, Członek Rady Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce w latach 2020-2023, obecnie członek Zarządu Izby, counsel i dyrektor Italian-Desk kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, a także prezes zarządu firmy doradczej Horizon Consulting Poland.

 

Organizacja spotkania i warunki uczestnictwa:

  1. Organizatorem spotkania jest Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
  2. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 października 2023 r., w godzinach: 10:00-13:00, w formule online, na platformie ZOOM.
  3. W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa lub instytucji otoczenia biznesu z siedzibą w województwie podlaskim.
  4. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: investinpodlaskie.pl.
  5. Osoby, które dokonały zgłoszenia, otrzymają e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
  6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 października 2023 r., do godz. 9:30.
  7. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, Organizator prosi o przesłanie mailem informacji o rezygnacji.
  8. Spotkanie jest bezpłatne.
  9. Przetwarzanie danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, związanym z koniecznością dokumentowania organizacji przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Kontakt:

Agnieszka Wirkowska-Godlewska: agnieszka.wirkowska@podlaskie.eu, tel. 85 66 54 987

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców organizowane jest w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987