Zapraszamy na webinarium dotyczące rynku USA

Plansza z zaproszenie na webinarium dotyczącego rynku USA

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na webinarium dotyczące rynku USA. Spotkanie (w formule online) odbędzie się w środę, 25 października w godz. 13:00 – 15:30 na platformie ZOOM. Zaproszenie kierowane jest do przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa podlaskiego zainteresowanych rynkiem USA.

Tematyka spotkania: program SelectUSA, który promuje inwestycje bezpośrednie w Stanach Zjednoczonych, specyfika rynku amerykańskiego (bariery wejścia, kanały dystrybucji, wymagania klientów), ekspansja polskich spółek do USA – aspekty prawne i biznesowe, praktyczne aspekty i koszty prowadzenia biznesu, reglamentacja rynku, różnice kulturowe między Polską a USA, specyfika rynku USA.


AGENDA

12:50 – Łączenie się uczestników

13:00 – Powitanie gości i wystąpienie przedstawiciela UMWP

13:10 – Prelekcja na temat rynku USA, cz. I

Katarzyna Szyndel:

– program SelectUSA, który promuje inwestycje bezpośrednie w Stanach Zjednoczonych

 Justyna Regan:

– Dlaczego USA? – charakterystyka USA jako destynacji biznesowej

– Specyfika rynku amerykańskiego (bariery wejścia, kanały dystrybucji, wymagania klientów)

– Ekspansja polskich spółek do USA – aspekty prawne i biznesowe (1)

 14:30 – Przerwa

14:40 – Prelekcja na temat rynku USA, cz. II

 – Ekspansja polskich spółek do USA – aspekty prawne i biznesowe (2)

– Co kieruje amerykańskim kontrahentem? – praktyczne aspekty i koszty prowadzenia biznesu, reglamentacja rynku

– Różnice kulturowe między Polską a USA

– Specyfika rynku USA.

 15:20 – Sesja pytań i odpowiedzi

15:30 – Zakończenie spotkania

 

Prelegentki:

Justyna Regan – jest partnerem w kancelarii Hinshaw & Culbertson LLP z siedzibą w Chicago i w ramach swojej praktyki zajmuje się doradztwem w kwestiach związanych z handlem międzynarodowym, transakcjami transgranicznymi, amerykańskim i europejskim prawem gospodarczym oraz danymi osobowymi. Koncentrując się na tych obszarach w Stanach Zjednoczonych oraz Polsce, Justyna jest dla klientów źródłem informacji w zakresie zarządzania złożonymi problemami. Justyna Regan posiada tytuł doktora prawa oraz stopień doktora habilitowanego Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, była stypendystą Fulbrighta w Chicago-Kent College of Law oraz skończyła studia z zakresu amerykańskiego biznesu i prawa międzynarodowego na Katolickim Uniwersytecie Ameryki.

Katarzyna Szyndel –  pracuje jako specjalista ds. handlu w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie, gdzie pomaga amerykańskim firmom w wejściu na polski rynek specjalizując się w sektorach: lotniczym, kosmicznym, medialno-rozrywkowym oraz technologiach Przemysłu 4.0. Prowadzi również program SelectUSA, który ma na celu promowanie inwestycji bezpośrednich w USA.

 

Organizacja spotkania i warunki uczestnictwa:

  1. Organizatorem spotkania jest Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
  2. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2023 r., w godzinach: 13:00-15:30, w formule online, na platformie ZOOM.
  3. W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa lub instytucji otoczenia biznesu z siedzibą w województwie podlaskim.
  4. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: investinpodlaskie.pl.
  5. Osoby, które dokonały zgłoszenia, otrzymają e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
  6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 października 2023 r., do godz. 12:00.
  7. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, Organizator prosi o przesłanie mailem informacji o rezygnacji.
  8. Spotkanie jest bezpłatne.
  9. Przetwarzanie danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, związanym z koniecznością dokumentowania organizacji przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Kontakt:

Agnieszka Wirkowska-Godlewska: agnieszka.wirkowska@podlaskie.eu, tel. 85 66 54 987

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców organizowane jest w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987