Rekrutacja na seminarium biznesowe w Londynie


26 maja 2022 r.


W związku z rezygnacją z udziału w podlaskim seminarium biznesowym w Londynie firmy TOBO Datczuk sp.j informujemy, iż kolejną zakwalifikowaną firmą jest Bisontes Group sp. z o.o.


20 maja 2022 r.


Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informuje, iż 18 maja br. zakończono nabór przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego na udział w podlaskim seminarium biznesowym w Londynie.

W wyniku przeprowadzonego naboru, decyzją Komisji ds. naboru, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców, do udziału w ww. wydarzeniu zostały zakwalifikowane następujące podmioty:

 • Pracownia Antykizacji Zdzisława Targosz Antique Parquets
 • Brand Distribution sp. z o.o.
 • PHZ Kasol J.A. Kazberuk
 • Eko-Aronia Agnieszka Chilicka
 • Cukiernia "KINGA" Poskropko i wspólnicy sp. j.
 • "TOBO" Datczuk sp.j.
 • Augustowska Miodosytnia Paweł Kotwica Piotr Piłasiewicz s.c.
 • BioPlant Natura sp. z o.o.

Gratulujemy zakwalifikowanym przedsiębiorcom.

Ocena złożonych formularzy zgłoszeniowych znajduje się w pliku zamieszczonym na dole strony.

Podlaskie seminarium biznesowe w Londynie organizowane jest w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w kolejnych seminariach oraz misjach gospodarczych organizowanych przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji

Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zapraszamy do systematycznego odwiedzania strony investinpodlaskie.pl, gdzie publikowane będą szczegóły przyszłych wyjazdów oraz warunki uczestnictwa.


6 maja 2022 r.


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w podlaskim seminarium biznesowym.

Seminarium odbędzie się 15 czerwca 2022 r. w Londynie, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do stolicy Wielkiej Brytanii, zaplanowanego na 13-17 czerwca 2022 r.

Celem wydarzenia jest:

 • promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynku Wielkiej Brytanii,
 • wsparcie podlaskich przedsiębiorców,
 • nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Podlaskie seminarium biznesowe skierowane jest do przedsiębiorców z branży spożywczej oraz wyposażenia wnętrz, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego przez minimum 12 miesięcy.

Wyjazd współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Wsparcie obejmuje:

 • koszt przelotu na trasie Warszawa – Londyn – Warszawa,
 • koszty zakwaterowania ze śniadaniami,
 • przejazdy lokalne w Londynie zgodnie z programem wydarzenia[1],
 • koszty ubezpieczenia,
 • udział w podlaskim seminarium biznesowym w dniu 15 czerwca 2022 r.,
 • lunch i kolację biznesową w dniu seminarium (15 czerwca 2022 r.),
 • koszty organizacji indywidualnych spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Udział w podlaskim seminarium biznesowym w Londynie jest objęty pomocą de minimis.

Pomoc de minimis zostanie udzielona przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).


Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem: 8

Rozpoczęcie rekrutacji: 9 maja 2022 r., godz. 8:00.

Zakończenie rekrutacji: 16 maja 2022 r., godz. 23:59.

(Uwaga: termin naboru został wydłużony do 18 maja 2022 r.)


Warunki zgłoszenia:

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie investinpodlaskie.pl.


Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 16, 15-089 Białystok:

Karolina Cruz Rodriguez, tel. 85 66 54 653, e-mail: karolina.cruz@wrotapodlasia.pl
Anna Otapowicz, tel. 85 66 54 987, e-mail: anna.otapowicz@wrotapodlasia.pl
Agnieszka Wirkowska-Godlewska, tel. 85 66 54 987, e-mail: agnieszka.wirkowska@wrotapodlasia.pl

Pliki dotyczące naboru znajdują się na dole strony.


[1] Program Wydarzenia zostanie udostępniony najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem seminarium biznesowego w Londynie.

Ocena formularzy zgłoszeniowych

 • PDF
 • 181 KB
Pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 • PDF
 • 305 KB
Pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy

 • PDF
 • 299 KB
Pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 • XLSX
 • 77 KB
Pobierz

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

 • DOCX
 • 109 KB
Pobierz

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Klauzula informacyjna Administratora

 • PDF
 • 202 KB
Pobierz

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Umowa (projekt) w sprawie uczestnictwa przedsiębiorcy

 • PDF
 • 264 KB
Pobierz

Załącznik nr 1 do Umowy – Dane reprezentanta Uczestnika wydarzenia

 • DOCX
 • 65 KB
Pobierz

Załącznik nr 2 do Umowy – Informacja uczestnika dotycząca udziału w zagranicznym seminarium biznesowym

 • DOCX
 • 299 KB
Pobierz

Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie dotyczące danych osobowych w postaci wizerunku

 • PDF
 • 210 KB
Pobierz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987