Life sciences

Województwo podlaskie jest miejscem, w którym dynamicznie rozwijają się nauki o życiu – dziedziny nauki obejmujące badania nad organizmami żywymi.

Rozwiązania z sektora MedTech, w którym technologia wykorzystywana jest do ratowania życia, profilaktyki oraz leczenia dolegliwości, wdraża Holo4Med, spółka z grupy TenderHut, która wykorzystuje m.in. technologię rozszerzonej rzeczywistości. Rozwiązania Holo4Med znajdują zastosowanie w wielu miejscach, poczynając od domów pacjentów, po szpitale i kliniki, zarówno publiczne, jak i prywatne, uniwersytety medyczne czy szpitale wojskowe.

Pielęgniarka nakłada okulary chirurgowi na sali operacyjnej

MediCR

MediCR ma na celu ułatwienie kontraktowania oraz kontroli badań nad nowymi lekami, oraz innowacyjnymi metodami leczenia. Rozwiązanie to aktywnie wspomaga proces wyboru odpowiedniej placówki oraz rejestracji pacjentów.

MediHELP

MediHELP to zarówno aplikacja mobilna, jak i sieciowa, zintegrowana z urządzeniami diagnostycznymi takimi jak: pulsoksymetr, glukometr, stetoskop, ciśnieniomierz. MediHELP umożliwia zdalne leczenie pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji.

MediLIS

MediLIS wspiera codzienną pracę laboratoriów szpitalnych, w tym przechowywanie i analizę pobieranych próbek. System poprawia wydajność i jakość pracy placówek medycznych, jednocześnie zmniejszając liczbę błędów i ogólne koszty funkcjonowania danej jednostki.

MediXR

MediXR to rozwiązanie oparte na technologii Mixed Reality oraz Microsoft HoloLens 2. W celu poprawy bezpieczeństwa personelu medycznego MediXR korzysta z gogli rzeczywistości mieszanej sprzężonych z systemami IT obecnymi w szpitalach. Ułatwia także przeprowadzanie wywiadów lekarskich, przy zredukowanym ryzyku zakażenia.
Laboratorium, Pan patrzy przez mikroskop

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków akademickich w Polsce, które wykorzystują sztuczną inteligencję w medycynie. Celem uczelni jest użycie sztucznej inteligencji do lepszego zrozumienia biologii chorób, stworzenia modeli predykcyjnych, prognozowania i personalizacji terapii. Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie jest jedną z nielicznych instytucji na świecie tworzących unikalne zbiory danych w obszarze chorób nowotworowych i cywilizacyjnych. Algorytmy powstające w oparciu o zebrane dane pozwalają postawić optymalną diagnozę oraz zaproponować właściwą formę terapii dla konkretnego pacjenta.

Laboratorium, Pan patrzy przez mikroskop

Szereg projektów prowadzonych przez pracowników naukowych regionalnych uczelni, takich jak Politechnika Białostocka i Uniwersytet Medyczny, może już wkrótce zaowocować wdrożeniem nowych terapii i leków. Tego rodzaju projektem są m.in. badania nad aktywnością biologiczną grzybów nadrzewnych Puszczy Białowieskiej, których efektem jest zgłoszenie patentowe opisujące przeciwnowotworowe działanie korzeniowca sosnowego, grzyba który może hamować wzrost komórek nowotworowych i w szczególny sposób wspomagać terapię raka jelita grubego.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z pracownikami Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987