Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

Spotkania informacyjne - rynki belgijski i brytyjski

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące rynków belgijskiego oraz brytyjskiego, które odbędą się w maju 2022 roku. Celem spotkań jest przybliżenie wybranych rynków pod kątem ekspansji zagranicznej, analiza barier związanych z wejściem na wybrane rynki, możliwych kanałów dystrybucji oraz oczekiwań klienta. Spotkania mają charakter otwarty i będą realizowane w ramach projektu: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”.

Spotkania odbędą się w trybie on-line na platformie Zoom w dniach 17 oraz 19 maja 2022 r. Skierowane są do przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa podlaskiego.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać w poniższych terminach:

do dnia 17 maja 2022 r., godz. 9:30 - spotkanie dotyczące rynku belgijskiego,

do dnia 19 maja 2022 r., godz. 9:30 - spotkanie dotyczące rynku brytyjskiego.

gmach budynku parlamentu europejskiego w Brukseli

Projekt Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z pracownikami Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987