Rozpoczyna się nabór na udział w misji do Dubaju

Dubaj nocą. Na pierwszym tle łodzie motorowe. W tle oświetlone drapacze chmur.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w misji gospodarczej oraz podlaskim seminarium biznesowym, które odbędą się w dniach 18-22 października 2021 r. w Dubaju, podczas Wystawy Światowej EXPO 2020.

 – Do udziału w misji zapraszamy przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego od co najmniej 12 miesięcy. Misja stanowi część projektu „Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Celem Zarządu Województwa Podlaskiego jest zaprezentowanie potencjału gospodarczego i inwestycyjnego regionu partnerom z całego świata – mówi marszałek Artur Kosicki.

Wyjątkowa okazja na ekspansję międzynarodową

Misja gospodarcza obejmuje udział w podlaskim seminarium biznesowym, które odbędzie się 20 października 2021 r. na terenie Pawilonu Polski, z udziałem przedsiębiorców z województwa oraz przedstawicieli korporacji prowadzących działalność na Półwyspie Arabskim. Podczas misji zorganizowane zostaną również indywidulane spotkania match-makingowe z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapewnia kartę wstępu upoważniającą do wejścia na Wystawę Światową EXPO 2020, zaproszenie na lunch i kolację biznesową, pokrywa także koszty przelotu, zakwaterowania oraz przejazdów w Dubaju.

Misja gospodarcza do Dubaju, to wyjątkowa okazja dla podlaskich firm na pozyskanie partnerów działających na rynkach krajów Rady Współpracy Zatoki (GCC). Obserwujemy rosnące zainteresowanie regionalnych przedsiębiorców tą częścią świata, dlatego postanowiliśmy udzielić im wsparcia w nawiązaniu i rozwijaniu relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi. Dubaj w ostatnim czasie stał się jednym z globalnych hubów biznesowych, a zaprezentowanie możliwości podlaskich firm podczas EXPO to niepowtarzalna szansa ekspansji na skalę międzynarodową. Przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w misji przejdą wcześniej szkolenie z zakresu komunikacji międzykulturowej w prowadzeniu biznesu na rynkach arabskich – mówi dr Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Zgłoszenia tylko do 16 lipca 2021 r.

Rekrutacja na udział w misji gospodarczej oraz podlaskim seminarium biznesowym w Dubaju rozpoczyna się 2 lipca 2021 r. i potrwa do 16 lipca 2021 r., do godz. 15:30 (decyduje data wpływu zgłoszenia). Na zainteresowane firmy czekają 4 miejsca. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2021 r.

Koszty udziału przedsiębiorców zostaną pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Udział w misji gospodarczej i podlaskim seminarium biznesowym jest objęty pomocą de minimis.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście, korespondencyjnie pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
wraz z dopiskiem: „Misja gospodarcza do Dubaju”

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej investinpodlaskie.pl/expo2020.

Za kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Odpowiedzi na wszelkie pytania udzielają:

Ewa Januszewska tel. 85 66 54 653 e-mail: ewa.januszewska@wrotapodlasia.pl

Agnieszka Wirkowska tel. 85 66 54 987 e-mail: agnieszka.wirkowska@wrotapodlasia.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987