Przedsiębiorcy podlascy z misją handlową w Londynie

goście podczas misji podlaskich przedsiębiorców w Londynie, przemawia Marszałek Marek Olbryś

W dniach 14-16 czerwca, przedsiębiorcy z województwa podlaskiego odbyli serię spotkań biznesowych w ramach projektu promocji gospodarczej „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”. Misji przewodził wicemarszałek Marek Olbryś.

W dniu 14 czerwca przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i przedsiębiorcy podlascy spotkali się w Ambasadzie RP w Londynie z zastępcą ambasadora Agnieszką Kowalską. Głównym tematem spotkania była polsko-brytyjska wymiana handlowa po brexicie oraz związane z tym szanse i zagrożenia dla firm z województwa podlaskiego.

Podlaskie Seminarium Biznesowe

W kolejnym dniu pobytu w stolicy Wielkiej Brytanii odbyło się Podlaskie Seminarium Biznesowe, którego partnerem było Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Londynie. Seminarium otworzyli wicemarszałek Marek Olbryś i szef biura handlowego PAIH-u Rafał Owczarek, a poprowadził je dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Mariusz Dąbrowski.

– Sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej spowodowała, że regiony takie jak Podlaskie muszą zintensyfikować swoje działania w zachodniej części kontynentu. Z kolei Europa Zachodnia może odczuwać problemy na rynku żywności i surowców z powodu toczącej się wojny na Ukrainie. Oba te czynniki zbliżyły jeszcze bardziej Polskę i Wielką Brytanię. Nasze seminarium jest tego przykładem – mówił wicemarszałek Olbryś.

W seminarium biznesowym w Londynie prezentowały się następujące podmioty z sektora MŚP: Antique Parquets, Augustowska Miodosytnia, BioPlant Natura, Bisontes Group, Brand Distribution Group, Cukiernia Kinga, EkoAronia i PHZ Kasol. Po prezentacjach odbyły się spotkania B2B z firmami brytyjskimi i polonijnymi.

– Podmioty w województwa podlaskiego są coraz lepiej przygotowane do ekspansji międzynarodowej. Urząd marszałkowski również dokonał dużego postępu w organizacji misji zagranicznych. Było to widać podczas pobytu w Londynie, który okazał się dużym sukcesem. Firmy nawiązały sporo nowych kontaktów biznesowych i poznały specyfikę rynku brytyjskiego – powiedział dyrektor Dąbrowski.

Specyfika rynku brytyjskiego

W dniu 16 czerwca firmy podlaskie spotkały się biurze PAIH-u w Londynie z influencerką polonijną Aleksandrą Fiddler oraz Tomaszem Dylem, dyrektorem agencji marketingowej GottaBe. Spotkanie dotyczyło skutecznej sprzedaży produktów polskich na rynku brytyjskim. Natomiast eksperci PAIH-u zaprezentowali potencjał importowy Wielkiej Brytanii i związane z tym szanse dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego.

– Coraz więcej mówi się o polskich produktach na Wyspach Brytyjskich, jednak największym problemem są opakowania, które często nie spełniają wymagań klientów. Od tego należy zacząć przygotowania do wejścia i ekspansji na rynek brytyjski – podkreślał dyrektor Dyl.

Jesienią 2022 roku planowane są kolejne misje gospodarcze, tym razem do krajów bałtyckich i Niemiec.

 

Podlaskie seminarium biznesowe w Londynie zostało zorganizowane w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987