Podlaskie na EXPO 2020

XYLOPOLIS

Podlaskie. Zasilane naturą

Pamiątkowa fotografia. Od lewej stoją" Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, Peng Huang Dyrektor Agencji Promocji Inwestycji Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej oraz Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP.

Spotkanie marszałka Artura Kosickiego z przedstawicielem ministerstwa handlu ChRL

Współpraca w zakresie inwestycji i handlu, rozwój inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, staże dla studentów w chińskich instytucjach i korporacjach – to kluczowe tematy spotkania, w którym uczestniczyli Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Peng Huang, Dyrektor Agencji Promocji Inwestycji Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej.

Więcej informacji

Wyniki naboru przedsiębiorców na misję gospodarczą i podlaskie seminarium biznesowe w Dubaju

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informuje, iż 16 lipca br. zakończono nabór przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego na udział w misji gospodarczej i podlaskim seminarium biznesowym w Dubaju.

Więcej informacji

Informacja dotycząca organizacji szkoleń w ramach projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

Informujemy, iż w dniu 11 sierpnia br. rozpoczęty zostanie cykl szkoleń online z zakresu obsługi inwestora, mających na celu wdrożenie lub zmodernizowanie standardów obsługi inwestora, czyli wytycznych rekomendowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Więcej informacji
Dubaj nocą. Na pierwszym tle łodzie motorowe. W tle oświetlone drapacze chmur.

Rozpoczyna się nabór na udział w misji do Dubaju

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w misji gospodarczej oraz podlaskim seminarium biznesowym, które odbędą się w dniach 18-22 października 2021 r. w Dubaju, podczas Wystawy Światowej EXPO 2020.

Więcej informacji

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 495
+48 85 66 54 987