Podlaskie na EXPO 2020

XYLOPOLIS

Podlaskie. Zasilane naturą

Podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju odbyła się prezentacja Województwa Podlaskiego organizowana pod hasłem Podlaskie zasilane naturą, której serce stanowiła wystawa XYLOPOLIS. Tydzień Podlaski w dniach 15-24 października 2021 r. promował naukę, kulturę, turystykę i gospodarkę. XYLOPOLIS w Dubaju to opowieść o mariażu pierwotnej natury z nowoczesną technologią. To wizja puszczy krzemowej, czystej gospodarki, która na zasadach symbiozy z przyrodą tworzy ekosystem dwóch spójnych organizmów wzajemnie wspierających się i dbających o siebie.

Do realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprosił ważnych partnerów: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Instytutem Ochrony Środowiska, Fundację Unitalent Grupy Unibep, Politechnikę Białostocką oraz Uniwersytet w Białymstoku.

Województwo podlaskie posiada bogate doświadczenie w realizacji promocji regionu podczas wystaw światowych. Tym razem, po raz pierwszy, zaprezentowało fascynującą historię, głęboko i prawdziwie osadzoną w rzeczywistości podlaskiego regionu, która nie zakończy się w Dubaju. Dzięki wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii jej kontynuacją będzie utworzenie nowoczesnego centrum nauki i sztuki - Xylopolis na terenie województwa podlaskiego. Nowo powstały obiekt będzie doskonałym miejscem do promocji podlaskiej przyrody, idei puszczy krzemowej oraz wszystkich aspektów związanych z wykorzystaniem naturalnego i ekologicznego surowca jakim jest drewno.

Budynek w Dubaju na Poland Expo 2020

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987