Podlaskie misje gospodarcze

Promocja na rynkach europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych, średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego do udziału w podlaskich misjach gospodarczych, które odbędą się w pierwszej połowie 2023 roku na Litwie i w Niemczech.

Celem misji jest promocja potencjału gospodarczego województwa podlaskiego, wsparcie podlaskich przedsiębiorców na rynkach europejskich oraz nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Koszty udziału przedsiębiorców w podlaskich misjach gospodarczych zostaną pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

wizualizacja uścisk dłoni dwóch panów

Litwa

8-12 maja 2023 r.

Pierwsza misja gospodarcza odbędzie się w stolicy Litwy. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli ośmiu podlaskich przedsiębiorstw reprezentujących branżę spożywczą.

Termin naboru: 27 marca - 4 kwietnia 2023 r.

Uwaga: termin naboru został wydłużony do
6 kwietnia 2023 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Czytaj więcej

Niemcy

26-30 czerwca 2023 r.

Podlaska misja gospodarcza w Niemczech umożliwi prezentację regionalnych firm z sektora metalowego. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli ośmiu podlaskich firm.

Termin naboru: 19-29 maja 2023 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Czytaj więcej

Warunki udziału

Warunkiem udziału w misjach gospodarczych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Szczegółowe warunki rekrutacji oraz kryteria formalne i rankingowe zgłoszonych przedsiębiorstw znajdują się w Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym.

Firma z sektora MŚP

Przedsiębiorca uczestniczący w misji gospodarczej musi posiadać status MŚP zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców.

Siedziba w województwie podlaskim

W misjach mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę na terenie województwa podlaskiego.

Działalność od 12 miesięcy

Przedsiębiorcy uczestniczący w misjach muszą prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy (na moment składania formularza).

Możliwość uzyskania pomocy "de minimis"

Przedsiębiorcy muszą spełniać warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Projekt Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z pracownikami Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987