Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Panorama Dubaju
Projekt Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa podlaskiego, zainteresowanych rynkiem ZEA.

Data: 12 października 2021 r.
Czas: 10:00-14:30
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala nr 115

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się min. z:

 • różnicami i podobieństwami kulturowymi pomiędzy Polską a krajami Półwyspu Arabskiego,
 • komunikacją werbalną, niewerbalną i korespondencją biznesową,
 • specyfiką rynków GCC (bariery wejścia, kanały dystrybucji, wymagania klientów),
 • etykietą w biznesie, w tym negocjacjami i przebiegiem spotkania biznesowego.

Spotkanie poprowadzi Ambasador Krzysztof Płomiński – wybity polski dyplomata, arabista i politolog, doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej, Ambasador w Iraku (1990 – 1996) i Arabii Saudyjskiej (2000 – 2004).

Organizacja spotkania i warunki uczestnictwa:

 1. Organizatorem spotkania jest Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 2. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 października 2021 r., w godzinach: 10:00-14:30, w budynku UMWP, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, w sali nr.115.
 3. Przewiduje się udział 40 osób.
 4. W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa lub instytucji otoczenia biznesu z siedzibą w województwie podlaskim.
 5. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia na wskazany adres mailowy: anna.otapowicz@wrotapodlasia.pl.
 6. Formularz zgłoszeniowy powinien mieć formułę:
  —————–
  Zgłaszam chęć udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich w dniu 12 października 2021 r.
  – imię i nazwisko,
  – stanowisko,
  – nazwa przedsiębiorstwa/instytucji,
  – oświadczenie dotyczące danych osobowych w postaci wizerunku (załącznik).
  —————–
 7. Osoby, które dokonały zgłoszenia, otrzymają zwrotne potwierdzenie uczestnictwa.
 8. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 7 października 2021 r.
 9. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, Organizator prosi o przesłanie mailem informacji o rezygnacji.
 11. Spotkanie jest bezpłatne.
 12. Podczas spotkania Organizator może przeprowadzić sesje fotograficzne. Wraz ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa, kandydat przesyła również oświadczenie dotyczące zgody lub jej braku na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku.
 13. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących imienia, nazwiska, stanowiska oraz nazwy reprezentowanej przez uczestnika firmy, odbywa się w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, związanym z koniecznością dokumentowania organizacji przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kontakt: Anna Otapowicz: anna.otapowicz@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 987
Karolina Cruz Rodriguez: karolina.cruz@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 653


Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informacja o administratorze danych dostępną jest pod adresem:

https://bip.wrotapodlasia.pl/klauzula.html

Agenda spotkania

Oświadczenie – dane osobowe_wizerunek

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987