Spotkanie informacyjne dotyczące rynku francuskiego

panorama miasta

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa podlaskiego, zainteresowanych rynkiem francuskim.

Data: 22 marca 2022 r.
Czas: 10:00-14:30
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala nr 115

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się min. z:

 • różnicami i podobieństwami kulturowymi pomiędzy Polską a Francją,
 • komunikacją werbalną, niewerbalną i korespondencją biznesową,
 • specyfiką rynku francuskiego (bariery wejścia, kanały dystrybucji, wymagania klientów),
 • etykietą w biznesie, w tym negocjacjami i przebiegiem spotkania biznesowego.

Spotkanie poprowadzi:
Nicolas Levi – urodzony w Paryżu. MBA ESSEC-SGGW. Doktor nauk społecznych. Wieloletni analityk inwestycyjny. Doradca gospodarczy dla francuskich podmiotów inwestujących w Polsce od 2008 roku. Od 2016 roku zewnętrzny konsultant gospodarczy dla Korea Institute for International Economic Policy. Wykładowca na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.


Organizacja spotkania i warunki uczestnictwa:

 1. Organizatorem spotkania jest Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 2. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r., w godzinach: 10:00-14:30, w budynku UMWP, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, w sali nr 115.
 3. Przewiduje się udział 40 osób.
 4. W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa lub instytucji otoczenia biznesu z siedzibą w województwie podlaskim.
 5. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: investinpodlaskie.pl.
 6. Osoby, które dokonały zgłoszenia, otrzymają e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
 7. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 marca 2022 r., godz. 12:00 lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.
 8. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, Organizator prosi o przesłanie mailem informacji o rezygnacji na podane niżej adresy.
 10. Spotkanie ma charakter otwarty i jest bezpłatne.
 11. Przetwarzanie danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, związanym z koniecznością dokumentowania organizacji przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Kontakt:

Anna Otapowicz: anna.otapowicz@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 987
Karolina Cruz Rodriguez: karolina.cruz@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 653

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców organizowane są w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987