Współpraca gospodarcza z partnerami z Francji

spotkanie przedstawicieli urzędu marszałkowskiego z partnerami francuskimi, na zdjęciu dyskusja 10 osób przy stole

Wojna na Ukrainie, sytuacja na granicy z Białorusią, a także możliwości współpracy gospodarczej z francuskimi partnerami to główne tematy wtorkowego (05.04) spotkania marszałka Artura Kosickiego z przedstawicielami francuskiego resortu spraw zagranicznych. Wizyta odbyła się w ramach misji gospodarczej organizowanej przez Województwo Podlaskie przy wsparciu unijnym.

Spotkanie we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) zdominował w dużej mierze temat obywateli ukraińskich szukających w Polsce schronienia przed wojną oraz konsekwencji gospodarczych tej migracji.

Dwie różne sytuacje

Mamy napływ uchodźców, zwłaszcza do regionów lubelskiego i podkarpackiego. My, jako województwo sąsiadujące z Lubelskiem, zapewniamy również schronienie osobom z Ukrainy – mówił marszałek Kosicki. – Jednocześnie nasila się sytuacja związana z nielegalnym przekraczaniem granicy polsko-białoruskiej. To dwie różne kwestie. Z Ukrainy przybywają kobiety, dzieci, osoby starsze, studenci, posiadający w większości obywatelstwo ukraińskie. Z kolei ze strony Białorusi próbują się do nas dostać przede wszystkim mężczyźni: obywatele Iraku, Syrii. To osoby, które nie chcą zostać w naszym kraju czy regionie.

Sebastian Rynkiewicz, prezes Klastra Obróbki Metali, obecny na spotkaniu, zauważył, że uchodźcy z Ukrainy nie chcą korzystać ze świadczeń socjalnych, ponieważ zamierzają u nas pracować.

Realizujemy wspólnie z urzędem marszałkowskim projekt z funduszy unijnych, dotyczący podnoszenia kompetencji. Chcemy, aby skorzystali z niego także uchodźcy. Francja ma bogate doświadczenie, jeśli chodzi o włączenie społeczne. Przyjęliście wielu imigrantów. Możecie wesprzeć Ukraińców w Polsce poprzez wspólne projekty – zaznaczył.

Szansa dla gospodarki europejskiej

Marszałek mówił również o wyzwaniach i perspektywach, przed którymi stoi Podlaskie.

Mimo tej trudnej sytuacji międzynarodowej chcemy, aby nasze województwo nadal się rozwijało. Dlatego zależy nam na pozyskaniu nowych partnerów gospodarczych. Jesteśmy zaangażowani w inicjatywę Trójmorza (przedsięwzięcie geopolityczne 12 państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego – przyp. red.), skupionej wokół ważnego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, który ma ożywić współpracę gospodarczą od Turcji po kraje bałtyckie – podkreślał Artur Kosicki.

Dodał, że trwają poszukiwania partnerów z Francji – przedsiębiorstw i regionów, które chciałyby się włączyć w to przedsięwzięcie.

Chodzi o współpracę gospodarczą i instytucjonalną, która może być obecnie szansą dla całej gospodarki europejskiej – zaznaczył marszałek.

Zwłaszcza że – jak zauważył Mariusz Dąbrowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP) –Podlaskie jest atrakcyjnym regionem, jeśli chodzi o inwestycje logistyczne.

Jesteśmy geograficznym centrum Europy, gdzie krzyżują się szlaki z Azji do Europy Zachodniej i ze Skandynawii w kierunku Bałkanów – powiedział dyrektor.

W spotkaniu ze strony francuskiego resortu udział wzięli: Caroline Gondaud, dyrektor Departamentu Handlu Zagranicznego i Atrakcyjności Gospodarczej z Dyrekcji ds. Dyplomacji Ekonomicznej, doradcy: Maxime Lefebvre, Dominika Rutkowska, Clara Marchal, Romain Guillard i Nicolas Leconte oraz Alicia Doroty Mornington z Krajowego Instytutu Administracji Publicznej z Dyrekcji ds. Europy Kontynentalnej.

Ze strony polskiej uczestniczyli w nim również: Izabela Smaczna-Jórczykowska, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej UMWP oraz Andrzej Jabłoński, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji UMWP.

20-procentowy wzrost wymiany handlowej

Tego dnia marszałek Kosicki spotkał się również z przedstawicielami Ambasady RP w Paryżu, gdzie także mówił o szansach, jakie przyniosłaby współpraca Podlaskiego z jednym z regionów francuskich.

Sytuacja, która ma miejsce za wschodnią granicą, oraz pandemia nie mogą przekreślać perspektyw naszego regionu. Musimy ciągle szukać pomysłów na ten rozwój – mówił marszałek.

Podkreślił, że z badań przeprowadzonych w ramach projektu promocji gospodarczej wynika, że Francja jest naszym trzecim potencjalnym rynkiem. Stąd właśnie w tym kraju poszukiwani są partnerzy dla podlaskich przedsiębiorstw.

To świetny pomysł, bardzo dobra inicjatywa – podkreślał Rafał Hryniewiecki, szef wydziału ekonomicznego Ambasady RP w Paryżu. – Różne polskie regiony mają już takich partnerów i chwalą tę współpracę. To bardzo pozytywny trend. W ostatnim czasie nastąpił 20-procentowy wzrost wymiany handlowej między Polską a Francją.

Spotkania biznesowe podlaskich przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa), prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego, uczestniczą w misji gospodarczej w Paryżu organizowanej przez Województwo Podlaskie. Celem wydarzenia jest promocja potencjału gospodarczego województwa podlaskiego, wsparcie podlaskich przedsiębiorców na rynku europejskim oraz nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

W trakcie pierwszego dnia misji przedsiębiorcy z województwa podlaskiego odbyli indywidualne spotkania biznesowe z kontrahentami z Francji. Podlaskie firmy z branży metalowej i FMCG prowadziły rozmowy dotyczące możliwości nawiązania wymiany handlowej jak również podtrzymania dotychczasowych relacji biznesowych. Podczas spotkań przedsiębiorcy rozmawiali o potrzebach firmy i swoich klientów, bieżącej ofercie oraz pracy nad rozszerzeniem obecnego asortymentu handlowego.
Podlascy przedsiębiorcy specjalizujący się w branży FMCG wzięli udział w targach kosmetycznych targi in – cosmetics Global. To największe wydarzenie branżowe dla przemysłu kosmetycznego w Europie. Podczas targów przedsiębiorcy mogli odwiedzić wystawców z całego świata, którzy reprezentują cały łańcuch produktowy w przemyśle kosmetycznym.
6 kwietnia przedstawiciele firm wezmą udział w seminarium gospodarczym organizowanym przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 

Promocja podlaskich przedsiębiorstw w Paryżu została zorganizowana w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987