Województwo Podlaskie zaprezentuje się podczas Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka

Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia – to hasło przewodnie kolejnej edycji największego wydarzenia społeczno-gospodarczego na świecie. W trakcie piątkowej (29.03) konferencji marszałek Artur Kosicki i przewodniczący sejmiku województwa Bogusław Dębski przedstawili plany promocji Województwa Podlaskiego na nadchodzącą wystawę w japońskiej Osace. W konferencji uczestniczyli również Mariusz Dąbrowski – Dyrektor Biura Promocji Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Magdalena Łyżnicka-Sanczenko – Zastępca Koordynatora Zespołu ds. Wystawy Światowej EXPO 2025 oraz Łukasz Seweryński – ekspert ds. marketingu Zespołu ds. Wystawy Światowej EXPO 2025.


Podlaskie otworzy polską ekspozycję

Już za rok, 13 kwietnia, będziemy pakować się na Expo w Osace. To już tradycja, że Województwo Podlaskie uczestniczy w każdej edycji Wystawy Światowej. Planujemy, aby pokazać się tam jak najlepiej ze strony społecznej, kulturowej i gospodarczej. Bo Expo, to też okazja, aby nasi przedsiębiorcy przedstawili swój potencjał, nawiązali kontakty i współpracę z japońskimi partnerami – mówił Artur Kosicki.

Mimo że wystawa odbędzie się dopiero za rok, to przygotowania do niej idą pełną parą. Rola Województwa Podlaskiego jest o tyle ważna, że to właśnie nasz region otwiera wydarzenie w Polskim Pawilonie.

Zaangażowane są już środowiska gospodarcze i kulturalne. Program będzie bardzo bogaty. Pokaże nasz region w sposób nowoczesny, energetyczny i artystyczny. Mamy szansę porządnie i błyskotliwie otworzyć pawilon – powiedziała Magdalena Łyżnicka-Sanczenko.

Program Województwa Podlaskiego będzie oscylował wokół motywów, które są punktami łączącymi Japonię z Polską. Są to m.in. umiłowanie sztuki, dyscyplina ciała, harmonia i umiłowanie do natury czy głęboki szacunek do tradycji. Japończycy będą mogli zobaczyć m.in. pokazy sztuki lalkarskiej, pantomimę, taniec nowoczesny czy warsztaty z rękodzieła, a to wszystko z udziałem podlaskich artystów.

Bogaty program gospodarczy

Oprócz wystaw kulturalnych Podlaskie planuje organizację misji gospodarczej, w której uczestniczyć będą przedstawiciele firm reprezentujących sektory rolno-spożywczy, medyczny i wysokich technologii.

W pierwszym tygodniu podlaskiej wystawy w Osace planujemy misję gospodarczą złożoną z 30-40 osób. Będą to przede wszystkim firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale będziemy też szukać źródeł finansowania dla dużych firm. Podobnie było podczas Wystawy Światowej EXPO w Dubaju, gdzie okazało się, że jeden kontrakt zawarty przez uczestnika misji był wyższy niż suma nakładów poniesionych na promocję gospodarczą regionu – stwierdził Mariusz Dąbrowski.

Z myślą o podlaskich przedsiębiorcach Urząd Marszałkowski przygotowuje szereg działań, wśród których są m.in.:
  • misja gospodarcza do Japonii z udziałem podlaskich firm,
  • przedstawienie specyfiki rynku japońskiego oraz wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorstw zainteresowanych wejściem na rynek japoński,
  • prezentacja potencjału województwa podlaskiego przed Związkiem Pracodawców Shokokai (największa japońska organizacja biznesowa w Polsce),
  • zaproszenie do udziału w Podlaskim Forum Ekonomicznym w Białymstoku przedstawicieli Ambasady Japonii w Polsce, Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego JETRO oraz największych korporacji japońskich np. Mitsubishi, Itochu,
  • reklamy Podlaskiego w mediach społecznościowych w Japonii.

Jeszcze przed międzynarodową wystawą zostaną zrealizowane projekty promujące polski i podlaski udział w Expo. Jednym z pierwszych działań będzie namalowanie murali w 4 lokalizacjach: Osace, Białymstoku, Katowicach i Toruniu. Powstaną też filmy regionalne pokazujące mieszkańcom Japonii walory województw uczestniczących w wydarzeniu.

Działania promocyjne przed Expo 2025 na tym się nie kończą. Stworzona zostanie też specjalna strona internetowa w języku japońskim i angielskim. Nagrany będzie też spot pojmujący podlaską gospodarkę. Rozdystrybuowane w japońskich instytucjach zostaną także materiały reklamujące województwo.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987