Wizyty studyjne przedstawicieli samorządów województwa podlaskiego

uczestnicy wizyty studyjnej w zakładzie Ikea

Przedstawiciele kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego, tj.: burmistrzowie, starostowie, wójtowie i sekretarze wzięli udział w wizytach studyjnych organizowanych w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”.

Wizyty odbyły się na terenie gminy Białowieża oraz gminy Orla, w dniach 20-21 czerwca 2022 r. oraz 30 czerwca – 1 lipca br.

Podczas wizyt uczestnicy wzięli udział w szkoleniu m.in. z zakresu wspierania  przedsiębiorców, znaczenia jakości życia i inwestycji miejskich dla rozwoju przedsiębiorczości jak również opieki poinwestycyjnej. Spotkanie było wyjątkową okazją do dyskusji odnośnie roli lokalnych samorządów w procesie tworzenia dogodnych warunków do działalności przedsiębiorstw na terenach gmin, a w konsekwencji stymulowania rozwoju gospodarczego regionu.

Przedstawicielom kadry kierowniczej został także zaprezentowany potencjał największego producenta mebli drewnianych na świecie, tj. Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Orli.  Zakład w Orli to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów tego typu na świecie a inwestycja została uhonorowana w 2010 r. przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych jako najważniejsza inwestycja tego roku. W imieniu Firmy, uczestników przywitał m.in. Dyrektor Oddziału – Dmitrii Almukhametov.

Uczestnicy zwiedzili nowoczesną fabrykę ultra cienkich płyt HDF wykorzystywanych do produkcji mebli, paneli czy drzwi. Mieli możliwość zapoznania się z procesem technologicznym odpowiadającym najwyższym standardom, służącym zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska.

Podczas wizyty w zakładzie, o  znaczeniu inwestycji dla rozwoju gminy, a w konsekwencji  także  wzrostu konkurencyjności inwestycyjnej  regionu, opowiadał  uczestnikom wójt gminy Orla – Leon Pawluczuk.

– Powstanie inwestycji w gminie Orla to efekt ścisłej współpracy między administracją samorządową i rządową, jak również otwartości jej mieszkańców. Nowa inwestycja to dla naszej gminy przede wszystkim nowe miejsca pracy, jak również wpływy do budżetu. Dzięki inwestycji gmina Orla zyskała renomę ośrodka rozwoju lokalnego i przyciąga kolejne przedsięwzięcia mające wpływ na wzrost jej znaczenia na tle mapy gospodarczej regionu i kraju – mówił Leon Pawluczuk

Uczestnicy wizyt mieli przyjemność wziąć udział w pokazie regionalnych potraw, w wykonaniu Łukasza Rakowskiego, utalentowanego kucharza, laureata wielu prestiżowych nagród.

Współczesne spojrzenie na kompozycje dwudziestolecia międzywojennego, wiążące się bezpośrednio z historią muzyki i sztuki wizualnej na Podlasiu, zaprezentowała Alicja Grabowska – aktorka, wokalistka, performerka, autorka tekstów oraz wielu  projektów z zakresu wielokulturowości regionu.

Projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987