Via Baltica. Droga do biznesu – zaproszenie

Ilustracja przedstawiająca drogę szybkiego ruchu stanowiąca element zaproszenia na debatę pod tytułem Via Baltica. Droga do biznesu.

Urząd Miejski w Łomży zaprasza przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców do udziału w śniadaniu biznesowym, które odbędzie się 20 września 2023 r. o godz. 9.00 w Hali Kultury w Łomży (Pl. Stary Rynek 6). Spotkanie odbędzie się pod hasłem “Via Baltica. Droga do biznesu” i zostanie poświęcone zwiększonej dostępności komunikacyjnej Łomży w związku z oddaniem do użytku drogi międzynarodowej E67 (Via Baltica) w 2024 r. W debacie uczestniczyć będą eksperci oraz przedstawiciele przedsiębiorców.

Śniadania biznesowe to spotkania samorządu z biznesem organizowane przez miasto Łomża od 2017 r., gdzie przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące lokalnych przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec samorządu. Jest to również miejsce spotkań przedsiębiorców i możliwość nawiązywania kontaktów czy relacji biznesowych podczas networkingu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się poprzez stronę internetową, telefonicznie pod nr 86 2156852 lub mailowo cop@um.lomza.pl.

Organizatorem wydarzenia jest miasto Łomża. Obsługę organizacyjną zapewnia Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży. Współorganizatorem jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku. Partnerem wydarzenia jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Patronatem honorowym wydarzenie objęły  Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.. Patronatu medialnego udzieliły Polskie Radio Białystok oraz TVP 3 Białystok.

Agenda dostępna poniżej.

 

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987