Spotkania informacyjne dotyczące rynków belgijskiego i brytyjskiego

Tower Bridge w Londynie

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa podlaskiego, zainteresowanych rynkami belgijskim i brytyjskim.


Spotkanie informacyjne dotyczące rynku belgijskiego

Data: 17 maja 2022 r.
Godziny: 10:00-14:00

Spotkanie odbędzie się w formule online na platformie ZOOM.

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się min. z:

 • charakterystyką Belgii jako destynacji biznesowej,
 • różnicami kulturowymi między Polską a Belgią,
 • specyfiką rynku belgijskiego (bariery wejścia, kanały dystrybucji, wymagania klientów),
 • praktycznymi aspektami i kosztami prowadzenia biznesu,
 • perspektywami polskiego eksportu do Belgii,
 • specyfiką rynku belgijskiego w branży spożywczej i budowlanej.

Spotkanie poprowadzi:

Wojciech Łapiński – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; stypendium Premiera  RP  (2004);  stypendium Commissariat  Général  aux  Relations Internationales w Belgii (2005 i 2006); studia Diplômed’études approfondies en sciences de gestion (marketing międzynarodowy) – Solvay Business School – Université libre de Bruxelles w Belgii; specjalista w przeprowadzaniu badań rynkowych i marketingowych; doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej w Belgii; twórca portalu dla Polonii belgijskiej: http://Porady.BE;  w latach 2012 – 2015 ekspert w Wydziale Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli; od 2020 roku Dyrektor Operacyjny Belgijsko-Polsko-Luksemburskiej izby handlowej BEPOLUX.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące rynku brytyjskiego

Data: 19 maja 2022 r.
Godziny: 10:00-14:00

Spotkanie odbędzie się w formule online na platformie ZOOM.

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się min. z:

 • różnicami i podobieństwami kulturowymi pomiędzy Polską a Wielką Brytanią,
 • komunikacją werbalną, niewerbalną i korespondencją biznesową,
 • specyfiką rynku brytyjskiego (bariery wejścia, kanały dystrybucji, wymagania klientów),
 • etykietą w biznesie, w tym negocjacjami i przebiegiem spotkania biznesowego.

Spotkanie poprowadzi:

Michał Dembinski – urodzony w Londynie, absolwent Warwick University i The City University, pracował w Confederation of British Industry przez 16 lat, 9 lat jako redaktor naczelny miesięcznika CBI News, zanim przeprowadził się do Warszawy ze swoją młodą rodziną w 1997 r. W Polsce pracował w CenterTelu (dziś Orange), w Polskiej Telewizji Kablowej (dziś UPC Polska) oraz jako dyrektor zarządzający firmy Trader.com Polska (dziś częścią firmy Agora S.A.). Od 2002 współpracuje z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową (BPCC).

 

Organizacja spotkań i warunki uczestnictwa:

 1. Organizatorem spotkań jest Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 2. Spotkania odbędą się w dniach 16 oraz 19 maja 2022 r. w godzinach: 10:00-14:00, w formule online, na platformie ZOOM.
 3. W spotkaniach może uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa lub instytucji otoczenia biznesu z siedzibą w województwie podlaskim.
 4. Warunkiem udziału w spotkaniach jest przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: investinpodlaskie.pl.
 5. Osoby, które dokonały zgłoszenia, otrzymają e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
 6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 maja 2022 r., do godz. 9:30 (spotkanie dotyczące rynku belgijskiego) oraz 19 maja 2022 r., do godz. 9:30 (spotkanie dotyczące rynku brytyjskiego).
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, Organizator prosi o przesłanie mailem informacji o rezygnacji.
 8. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
 9. Przetwarzanie danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, związanym z koniecznością dokumentowania organizacji przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kontakt:

Anna Otapowicz: anna.otapowicz@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 987
Karolina Cruz Rodriguez: karolina.cruz@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 653
Agnieszka Wirkowska-Godlewska: agnieszka.wirkowska@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 987

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców organizowane są w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987