Sieć współpracy krajowej i zagranicznej dotyczącej regionalnego ekosystemu innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”Projekt „Dolina Rolnicza 4.0” zakłada współpracę przedstawicieli biznesu i nauki, instytucji otoczenia biznesu i władz regionu, której efektem byłoby tworzenie innowacji technologicznych, na wzór Doliny Krzemowej w USA. Innowacji, których sprzedaż przyczyniałaby się do wzrostu gospodarczego województwa podlaskiego.


W wyniku długookresowej realizacji projektu projekt zakłada utworzenie Regionalnego Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”, zgodnie z poniższymi założeniami:

wizualizacja ludzkie dłonie sadzące roślinę

Połączenie uczestników ekosystemu

Połączenie w jeden funkcjonalny organizm uczestników Ekosystemu REI (sektora nauki, biznesu, IOB i administracji).

Planowani uczestnicy ekosystemu

Prawdopodobnie powstaną:

  • grupy biznesowo-technologiczne: rolnicza, spożywcza i zdrowia (z wiodącą rolą branży rolniczej),
  • inkubator i akcelerator, które będą rozwijały start-upy,
  • fundusz, który będzie inwestował na wczesnym etapie rozwoju firm w klastrze/ klastrach.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987