Sektor HoReCa z Polski Wschodniej z szansą na zastrzyk gotówki

Hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura – sektory najbardziej dotknięte pandemią COVID-19 w Polsce mają szansę na dofinansowanie rozszerzenia lub zmiany profilu działalności.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Biuro Regionalne w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców z terenu Polski Wschodniej zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach Działania A1.2.1 KPO – Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa do udziału w spotkaniu informacyjnym on-line.

Celem konkursu jest wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Spotkanie online odbędzie się 17 lipca 2024. W trakcie spotkania zostaną wyjaśnione zasady naboru. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom PARP oraz Operatorom konkursu dedykowanym przedsiębiorcom z Polski Wschodniej.

Szczegóły i program spotkania na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/event/3452

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987