Prezentacja podlaskich firm w Paryżu

do uczestników przemawia Marszałek Artur Kosicki

Potencjał gospodarczy województwa podlaskiego oraz możliwości współpracy pomiędzy firmami z Francji i naszego regionu były głównymi tematami seminarium biznesowego, które odbyło się w środę, 6 kwietnia, w Paryżu. Spotkanie otworzył marszałek Artur Kosicki.

Jest mi bardzo miło się tu dziś z Państwem spotkać – zwrócił się do uczestników spotkania marszałek. – Województwo podlaskie posiada wiele atutów, które warto wykorzystać w działalności biznesowej. Jednak od zawsze powtarzam, że największym z nich są zdolni i kreatywni mieszkańcy naszego regionu – podkreślił.

Wzajemne korzyści

Rafał Hryniewiecki, szef Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Paryżu, nakreślił ogólne warunki współpracy między partnerami z Francji i Polski.

Chciałbym podziękować władzom województwa podlaskiego za zorganizowanie tego seminarium. Spotykamy się w trudnych czasach agresji Rosji na Ukrainę. W tej sytuacji geopolitycznej nasza współpraca może być dobrą odpowiedzią na obecne zagrożenia.

Jak zaznaczył, wymiana handlowa między Polską a Francją ciągle rośnie, jest większa niż francusko-rosyjska. W zeszłym roku jej wartość wyniosła 26 mld zł. Obecnie w Polsce działa około 1,3 tys. francuskich firm, korzystających m.in. z potencjału polskich pracowników.

Lepsze perspektywy współpracy, bardziej stabilne i przewidywalne, prezentują kraje Europy Środkowo-Wschodniej niż Rosja – powiedział Rafał Hryniewiecki, zwracając się do przedstawicieli firm. – Liczba inwestorów polskich we Francji ciągle rośnie. To m.in. przedsiębiorstwa Comarch, Wielton. Te firmy przyczyniają się do rozwoju technologicznego Francji. Coraz bardziej współpracujemy też w sektorze wysokich technologii – dodał.

Coraz bliższe partnerstwo

Mariusz Dąbrowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej urzędu marszałkowskiego, przedstawił uczestnikom spotkania prezentację dotyczącą potencjału naszego regionu. Zwrócił uwagę na strategiczne położenie geograficzne Podlaskiego: w samym centrum Europy, na szlaku północ-południe, wschód-zachód.

Dyrektor przedstawił też specjalizacje województwa. Podkreślił, że Francja jest coraz ważniejszym partnerem Podlaskiego.

Jest dla naszych firm trzecim rynkiem zbytu, zaraz po Niemczech i Litwie. We Francji sprzedajemy maszyny rolnicze, jachty, meble, a także produkty spożywcze – wyliczał Mariusz Dąbrowski.

Z kolei Zacharie Bustreau z Business France Invest, organizacji skupiającej francuskie firmy poszukujące zagranicznych inwestorów, dowodził, jak bardzo wysoka jest atrakcyjność inwestycyjna Francji.

Rok 2021 był dla nas rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje, nastąpił gwałtowny przyrost miejsc pracy. Jesteśmy liderami w Europie, jeśli chodzi o badania i rozwój. Za nami są tylko Wielka Brytania i Niemcy – podkreślił. – Jesteśmy także dobrym krajem do eksportu. Stąd towary wyruszają w wielu innych kierunkach świata.

Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej liderem inwestycji we Francji jest właśnie Polska.

Sebastian Rynkiewicz, prezes Klastra Obróbki Metali, przedstawił działalność największego klastra branży metalowej i maszynowej w Polsce. Skupia on ponad 100 firm działających w obszarze usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. W trakcie seminarium zaprezentowały się też podlaskie firmy, m.in. Alu-Frost, Inter-Tech, 4Szpaki i Jazon.

Nawiązać relacje

Spotkanie jest częścią misji gospodarczej, organizowanej przez Województwo Podlaskie przy wsparciu unijnym w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju. Biorą w niej udział podlascy przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej, maszynowej czy kosmetycznej. Celem przedsięwzięcia jest promocja potencjału gospodarczego województwa podlaskiego, wsparcie podlaskich przedsiębiorców na rynku europejskim oraz nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

W trakcie pierwszego dnia misji przedsiębiorcy z województwa podlaskiego odbyli indywidualne spotkania biznesowe z kontrahentami z Francji. Podlaskie firmy z branży metalowej i FMCG prowadziły rozmowy dotyczące możliwości nawiązania wymiany handlowej jak również podtrzymania dotychczasowych relacji biznesowych. Podczas spotkań przedsiębiorcy rozmawiali o potrzebach firmy i swoich klientów, bieżącej ofercie oraz pracy nad rozszerzeniem obecnego asortymentu handlowego.

Podlascy przedsiębiorcy specjalizujący się w branży FMCG wzięli udział w targach kosmetycznych Targi in – cosmetics Global. To największe wydarzenie branżowe dla przemysłu kosmetycznego w Europie. Podczas targów przedsiębiorcy mogli odwiedzić wystawców z całego świata, którzy reprezentują cały łańcuch produktowy w przemyśle kosmetycznym.

 

Podlaskie seminarium biznesowe w Paryżu zostało zorganizowane w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987