Polska na EXPO 2020

Polska. Kreatywność inspirowana naturą

Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Wystaw Światowych. Cele obecności Polski na EXPO w Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą.

Hasło Polskiego Pawilonu łączy motyw ludzkiego potencjału oraz rekomendowane przez organizatorów tematy: zrównoważony rozwój i mobilność. W Dubaju Polska zostanie zaprezentowana jako kraj, którego głównym zasobem są ludzie – kreatywni, pracowici, wykształceni, pełni energii i sprytu, umiejący stawiać czoła nowym wyzwaniom, wyznaczający trendy. Kreatywność zostanie przedstawiona jako polska cecha – wartość, będącą źródłem sukcesu na każdej płaszczyźnie: gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej.

Narracja polskiej ekspozycji budowana jest wokół myśli przewodniej udziału Polski w Expo 2020: „Poland. Creativity inspired by nature”. Na pełną opowieść o Polsce składa się pięć rozdziałów, odpowiadających pięciu strefom Pawilonu Polski (Poland. Inspired by nature, Poland. A home for creativity, Poland. Spirit of ingenuity, Poland.Land of plenty, Poland.Landscapes of creatvity), które tworzą serię wynikających z siebie doświadczeń i treści. W każdej z nich przewija się zaproponowany przez organizatora Wystawy motyw mobilności – w odniesieniu do ludzi, idei, kultury czy technologii.

W Dubaju, oprócz budowy Pawilonu i stworzenia własnej ekspozycji, planowana jest realizacja programów oraz wydarzeń towarzyszących, szerokie działania komunikacyjne, a także udział w inicjatywach organizatora.

Udziałowi Polski towarzyszy szeroka oferta dla polskich przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, organizacyjne i promocyjne, wykorzystując udział Polski w EXPO 2020 w Dubaju jako szansę do budowania relacji z partnerami biznesowymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i całej Zatoce Perskiej.

Za udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju odpowiedzialna jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Instytucją nadzorującą projekt jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

(expo.gov.pl)

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987