Podsumowanie projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”

W grudniu br. dobiega końca projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”, w którym uczestniczy 60 Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Projekt realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP), a jego uczestnikami są przedstawiciele kadry kierowniczej oraz pracownicy urzędów odpowiedzialni za obsługę inwestorów. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu inwestycji oraz doskonalenie standardów obsługi inwestorów.

Okazją do podsumowania zadań projektowych była konferencja „Lokalne sieci współpracy”, która odbyła się 20 grudnia br. w Hotelu Ibis Styles Białystok.

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia rezultatów projektu, zaprezentowanych przez Panią Katarzynę Pietraszewską, Zastępcę Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP. Wynika z nich, iż jednym z najważniejszych efektów  zrealizowanych działań jest wzrost standardów obsługi inwestora na terenie naszego województwa. W tym kontekście uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z rekomendacjami oraz wyzwaniami dotyczącymi pozyskiwania inwestorów.

Goście konferencji wzięli również udział w debacie na temat nowoczesnych metod marketingowych oraz promocji ofert inwestycyjnych, w szczególności poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych. W roli eksperta wystąpił Pan Paweł Sędziak, właściciel agencji marketingowej Social Place. W debacie uczestniczył także Pan Konrad Ziaja, prezes Cinematic VR, który zaprezentował możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości (VR) do prezentacji walorów inwestycyjnych regionu.

Na zakończenie wydarzenia, swoją wiedzą w zakresie szans JST na pozyskanie inwestorów, podzielili się doświadczeni paneliści: Pani Monika Kisiel z Centrum Inwestycji PAIH S.A., Pan dr Arkadiusz Niedźwiecki, ekonomista, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. projektów badawczo- rozwojowych oraz Pan Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP.

Projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987