Podlaskie w Euronews

Podlaskie: Poland's 'green lung' aims to become an investment and innovation hub

Telewizja Euronews we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zrealizowała w 2023 r. trzy audycje poświęcone gospodarce województwa podlaskiego.

Pierwszy z odcinków programu Focus nosił tytuł Podlaskie: Zielone płuca Polski chcą stać się centrum inwestycji i innowacji. Autorzy opisali go w następujący sposób: od przemysłu drzewnego i budowlanego po sektor rolno-spożywczy - województwo podlaskie ma ambitne plany, aby stać się centrum międzynarodowych inwestycji i innowacji.

Augmented reality, AI and robotics: Discover Poland's 'Silicon Forest'

Rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja i robotyka: odkryjcie polską Puszczę Krzemową

Lesisty region Podlasia w północno-wschodniej Polsce okazuje się być żyznym gruntem dla technologii i innowacji. Rozmawiamy z firmami i absolwentami w sercu tego nieprawdopodobnego centrum technologicznego.

Innovative startups, new technologies driving agriculture change in Poland

Innowacyjne startupy, nowe technologie napędzają zmiany rolnictwa w Polsce

Województwo podlaskie w północno-wschodniej Polsce jest najbardziej znane ze swojego naturalnego piękna, hodowli bydła mlecznego i rozległych obszarów leśnych, w tym ostatniego pierwotnego lasu Europy. Rozwija się tu również innowacyjny sektor rolnictwa, żywności i technologii medycznych.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987