Inwestycje logistyczne

Podlaskie — hub logistyczny Europy Wschodniej

Województwo podlaskie to brama Unii Europejskiej na Wschód i region, który posiada liczne atuty dla handlu międzynarodowego. Zlokalizowane są tutaj centra logistyczne oferujące możliwość obsługi towarów transportowanych korytarzami Nowego Jedwabnego Szlaku. Przez Podlaskie przebiegają ważne tranzytowe drogi szybkiego
ruchu, np. S61 (korytarz transportowy Via Baltica), S19 (Via Carpatia), S8.

W Podlaskiem działają trzy drogowe i trzy kolejowe przejścia graniczne z Białorusią. Przez te ostatnie coraz intensywniej odbywać się będzie wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a państwami Dalekiego Wschodu, takimi jak Chiny, Japonia oraz Korea Południowa. Liczba przewozów kolejowych między prowincjami chińskimi a Europą w ostatnich latach zwiększała się rocznie o ponad 100%. Szacuje się, że przewozy kolejowe obsługują obecnie zaledwie kilka procent wymiany handlowej Europa – Chiny o wartości ponad 20 mld dolarów, ale ich udział będzie sukcesywnie wzrastał. Wraz z nimi coraz większe znaczenie odgrywać będą terminale intermodalne.

mapa globu z zaznaczoną Polską i szlakami komunikacyjnymi

Atuty sprzyjające rozwojowi logistyki

Trzy nowoczesne centra przeładunkowe położone na terenie regionu już wkrótce osiągną łączną przepustowość przekraczającą 300 tys. TEU rocznie. Chryzanów i Sokółka obsługują szerokie i normalne tory, usprawniając przepływ towarów przez granicę z Białorusią. Terminal w Łapach, dzięki doskonałej lokalizacji, zapewnia bezpośredni kontakt kolejowy z portami Morza Bałtyckiego – Gdańskiem i Gdynią oraz z portem w Elblągu, którego znaczenie wzrośnie po wybudowaniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

3 terminale intermodalne

Chryzanów, Łapy, Sokółka

300 000 TEU

Łączna przepustowość podlaskich terminali

20 000 000 osób

w promieniu 300 km od centrum regionu

6 przejść granicznych z Białorusią

3 kolejowe i 3 drogowe

Warszawa w zasięgu godziny

Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, Podlaskie jest coraz bliżej Warszawy, dwumilionowej metropolii i centrum biznesowego Europy Środkowej i Wschodniej. Podróż drogą S8 ze stolicy na Podlasie zajmuje dzisiaj niewiele ponad godzinę. W 2023 r., po zakończeniu modernizacji Rail Baltica, pociągi pokonają odcinek Warszawa – Białystok w zaledwie 74 minuty. Białystok będzie jednym z trzech miast wojewódzkich najlepiej skomunikowanych ze stolicą Polski. Podróż do innych ośrodków usprawni Kolejowa Magistrala Wschodnia. Ta wielomiliardowa inwestycja będzie silnym impulsem do rozwoju Polski Wschodniej, makroregionu z ogromnym potencjałem, liczącego ponad 8 milionów mieszkańców.

Terminale intermodalne i centra logistyczne

Podlaskie jest idealnym miejscem do lokowania centrów logistycznych. W promieniu 300 kilometrów od centrum regionu, który obejmuje zasięgiem stolice Białorusi, Litwy i Polski, mieszka ponad 20 milionów osób. W niedalekiej odległości znajdują się również rynki Łotwy, Estonii, Finlandii, Ukrainy i Rosji.

Terminale i centra logistyczne zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego stanowią alternatywę dla coraz bardziej obciążonych Małaszewicz. Już dzisiaj przez Podlaskie prowadzone są eurazjatyckie transporty kolejowe przemieszczające się Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Barter S.A.

Projekt realizowany przez Barter S.A. obejmujący budowę nowego terminalu intermodalnego w Sokółce oraz zakup i instalację kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi. Terminal został zaprojektowany w sposób, który pozwoli na obsługę dwóch 36-wagonowych pociągów w ciągu doby, co pozwoli na przeładunek ponad 50 000 TEU rocznie.

Kontrast Intermodal

Terminal kontenerowy wraz z centrum logistycznym zlokalizowany w Łapach koło Białegostoku. Obiekt położony jest bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 6 ( E75) z 2 torami kolejowymi o długości 300 mb i 1 torem odstawczym długości 600 mb. Terminal wraz z centrum umożliwiają składowanie 1050 TEU (docelowo 2 500 TEU) oraz zapewniają zdolność przeładunkową na poziomie 54 750 TEU rocznie.

Terminal Chryzanów

Terminal Chryzanów to jeden z najbardziej rozwiniętych terminali na wschodzie Polski o powierzchni 6ha, którego właścicielem oraz zarządcą jest Andrex Logistics. Obiekt obsługuje dwa systemy kolejowe o rozstawie szyn 1435/1520 mm. Łączna pojemność placów kontenerowych wynosi 3000 TEU, przepustowość roczna terminalu to 200 000 TEU.
Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z pracownikami Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987