“Podlaskie na skrzyżowaniu szlaków” – raport Polskiego Instytutu Transportu Drogowego

Raport Podlaskie na skrzyżowaniu szlaków

Publikacja ukazuje potencjał transportowy województwa podlaskiego, prezentuje charakterystykę gospodarczą regionu, dostępność infrastruktury liniowej i punktowej, pokazuje jak funkcjonuje handel międzynarodowy. Eksperci opisują także otoczenie konkurencyjne województwa podlaskiego oraz porównują krajowe i zagraniczne zachęty do inwestycji.

Raport można pobrać pod adresem https://investinpodlaskie.pl/publikacje

Premierę raportu poprzedziła debata “Podlaskie na skrzyżowaniu szlaków” poświęcona potencjałowi transportowemu województwa podlaskiego, w której udział wzięli:

dr inż. Justyna Świeboda, Prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego,
dr Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
Jakub Jakóbowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich,
Sylwia Jagódka, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Magazyny123.

Moderator: Anna Majowicz, Project Manager Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Poniżej zamieszczamy zapis dyskusji:

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987