Podlaskie na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Panel dyskusyjny. Czterech rozmówców, wśród nich Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, drugi od lewej.

Podczas pierwszego dnia Forum Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki uczestniczył w panelu pt. Podlaskie – idealne miejsce na biznes, odpoczynek i życie.

Potencjał województwa podlaskiego, perspektywy rozwoju regionu oraz znaczenie samorządu w stymulowaniu wzrostu gospodarczego – o tym m.in. rozmawiali uczestnicy jednego z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że Podlaskie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski oraz idealnym miejscem do lokowania inwestycji.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987