Prezentacja podlaskich firm w Brukseli

Marszałek Sebastian Łukaszewicz przemawia do gości podczas prezentacji podlaskich firm w Brukseli

Nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Belgii i województwa podlaskiego oraz przedstawienie potencjału gospodarczego regionu to główne cele seminarium biznesowego „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, które odbyło się w środę, 25 maja, w Brukseli. Spotkanie otworzył wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

Chciałbym nawiązać do wyjątkowych relacji między województwem podlaskim a Belgią. Mieszkańcy Podlaskiego od wielu lat dość licznie migrowali do Brukseli, Flandrii czy Walonii. Głównie Bruksela stała się ich drugim domem. Wielu z nich wróciło do Polski, aby budować potencjał swojego kraju w oparciu – przynajmniej częściowo – o doświadczenia belgijskie. Obecnie są najlepszymi ambasadorami Belgii. Sam jestem jednym z nich – mówił wicemarszałek.

Potencjał gospodarczy podlaskich przedsiębiorstw

Swoją działalność partnerom z Belgii zaprezentowały: Polski Klaster Budowlany, BioPlant Natura, 4 Szpaki, Pracownia Antykizacji Antique Parquets, Augustowska Miodosytnia, Kasol, Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej Łukasz Koc, Bisontes Group oraz Ideal Bistro.

W wydarzeniu uczestniczył Miłosz Łabędź – I sekretarz, kierownik sekcji polityczno-gospodarczej w Ambasadzie RP w Brukseli, który wymieniał korzyści płynące ze współpracy między partnerami z Belgii i Polski.

Stronę belgijską reprezentowali: Emmanuel de Beughem – Head of Inward Investment Unit, Emmanuel Malfeyt – Prezes Belgijskiego Klastra Budowlanego (Cluster ecobuild.brussels) oraz Pierre-Alain Franck – Belgian Federation of Real Estate Developers UPSI.

– Przed nami istnieją wspaniałe możliwości współpracy w oparciu o dotychczasową historię obu państw i wyjątkowe relacje międzyludzkie – przekonywał Sebastian Łukaszewicz. – Mam nadzieję, że dzisiaj wykonamy kolejny krok do przodu.

Jednym z największych atutów województwa podlaskiego jest lokalizacja. Jesteśmy geograficznym centrum Europy, gdzie krzyżują się szlaki z Azji do Europy Zachodniej i ze Skandynawii w kierunku Bałkanów.

Podlaskie ma ogromny potencjał, aby stać się nowym węzłem transportowym wschód-zachód i północ-południe – mówił Mariusz Dąbrowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP.

Polskie budownictwo i branża rolno-spożywcza na rynku belgijskim

Tematyka seminarium skupiła się w dużej mierze wokół sektora budowlanego i wyposażenia wnętrz.

Wywodzimy się z Podlaskiego, ale działamy na terenie całego kraju, a nawet globalnie. Cieszymy się, że Polski Klaster Budowlany podczas największych targów budowlanych w Belgii, Batibouw 2022 wzbudzał bardzo duże zainteresowanie, co w przyszłości, mamy nadzieję, przyniesie nam korzyści w postaci nowej współpracy na rynku belgijskim – mówił Tomasz Kozłowski, Prezes Polskiego Klastra Budowlanego.

Swoją obecność w Brukseli mocno zaakcentowała także branża rolno-spożywcza. Właściciele firm uczestniczących w misji przyjechali z konkretnymi wizjami swojej obecności na belgijskim rynku.

Chcieliśmy zobaczyć jakie są tu możliwości rozwoju. Już widzimy, że rzeczywiście mnogość instytucji, która tutaj jest i obecność wielu urzędów daje duże prawdopodobieństwo wdrożenia naszego rozwiązania – wprowadzenia zbiorowego żywienia i zaspokojenia potrzeb żywieniowych urzędników, którzy tutaj pracują. To jest miejsce dla nas i przestrzeń, którą możemy wykorzystać – powiedział Tomasz Kurzynka z Ideal Bistro.

Spore oczekiwania ma też Piotr Piłasiewicz, reprezentujący Augustowską Miodosytnię, producenta miodów pitnych.

Po pięciu latach działalności wypracowaliśmy już na tyle swoją markę, że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia eksportu na trochę większą skalę, m.in. właśnie na rynek belgijski – podkreślił.

Po części seminaryjnej rozpoczęły się bezpośrednie spotkania biznesowe, w których podlascy kontrahenci mogli bliżej zaprezentować działalność swoich firm. Wydarzenie było okazją do nawiązania kontaktów z partnerami belgijskimi takimi jak: Cluster ecobuild.brussels czy Belgian Federation of Real Estate Developers UPSI.

Wśród przedsiębiorstw z Polski, uczestniczących gościnnie w seminarium, znaleźli się także Ace Glass, Barwa System, Eurosoft, Gór-Stal oraz Ledolux Poland.

Cześć dużego projektu

Seminarium biznesowe to część misji gospodarczej w Brukseli realizowanej w ramach projektu promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego, dofinansowanego z funduszy europejskich. Dzięki niemu podlascy przedsiębiorcy mieli już okazję zaprezentować się we Francji.

To już nasza kolejna misja z urzędem marszałkowskim, mamy więc już pewne doświadczenia i widzimy, że takie seminaria przynoszą nam realne korzyści. Możemy pokazać nasze produkty, które budzą zainteresowanie wśród potencjalnych kontrahentów zagranicznych. Jest to dla nas kolejna okazja by wejść na nowe rynki europejskie, co pozwoli firmie w dalszym ciągu się rozrastać – mówiła Kamila Wysocka z firmy 4 Szpaki.

 

Podlaskie seminarium biznesowe w Brukseli zostało zorganizowane w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

 

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987