Misja gospodarcza przedsiębiorców z Belgii

Uczestnicy misji gospodarczej przedsiębiorców z Belgii podczas wizyty w zakładzie pracy

Promocja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego województwa podlaskiego, prezentacja produktów wytwarzanych na terenie regionu, wizyty studyjne w podlaskich firmach oraz indywidualne spotkania B2B to główne punkty misji gospodarczej belgijskich przedsiębiorców, która odbyła się w dniach 16-18 października 2023 r. w województwie podlaskim. Organizatorem wydarzenia było Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Misja, w której uczestniczyli przedsiębiorcy reprezentujący belgijską branżę piwowarską, została zorganizowana w ramach rewizyty po niezwykle udanej prezentacji województwa podlaskiego w Brukseli w maju 2022 r. Pobyt gości z Belgii w województwie podlaskim obfitował w rozmowy z podlaskimi przedsiębiorcami, których przedmiotem była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz poszukiwanie inspiracji do wdrażania nowych rozwiązań i technologii. Najlepsze praktyki regionalnych producentów piwa i miodów pitnych przedsiębiorcy z Belgii mogli poznać podczas wizyt w browarze Waszczukowe w Czarnej Białostockiej oraz Augustowskiej Miodosytni. Tajniki produkcji cydru podlaskiego zaprezentowała natomiast firma Selmar z Narwi.

Katarzyna Pietraszewska, zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, podkreśla znaczenie tego rodzaju inicjatyw dla rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego. – Misje gospodarcze organizowane w kraju i poza granicami Polski są wyjątkową okazją umożliwiającą skuteczne poszukiwanie przestrzeni do współpracy między przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi. Bezpośrednie spotkania ułatwiają wymianę doświadczeń, poznawanie nowych technologii, nawiązywanie relacji biznesowych, a w rezultacie wspomagają rozwój przedsiębiorstw. Jestem przekonana, że nawiązane dziś relacje zaowocują trwałą współpracą biznesową  w przyszłości.

 

Misja przyjazdowa belgijskich przedsiębiorców została zorganizowana w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987