Łomża laureatem konkursu Grunt na medal 2021!

Scena konkursu Grunt na medal 2021, 4 Panów i kobieta na scenie, jeden Pan przemawia do gości

Zakończyła się dziewiąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” – 2021, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera. O tegoroczny tytuł najbardziej atrakcyjnego terenu pod inwestycję walczyło 120 gmin, które zaprezentowały łącznie 164 oferty. Laureatem konkursu w województwie podlaskim zostało Miasto Łomża.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Celem „Gruntu na medal”, organizowanego od 2005 r., jest identyfikacja atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dedykowanych działalności przemysłowo-produkcyjnej i ich szeroka promocja.

2 grudnia br. w Warszawie podczas uroczystej gali, prezes PAIH Krzysztof Drynda wspólnie z przedstawicielami województw, pracownikami Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz kierownictwem COIE, wręczył nagrody szesnastu laureatom „Gruntu na Medal” – reprezentantom poszczególnych województw.

Doświadczenie pokazuje, że zwycięstwo w konkursie znacznie zwiększa szansę na kontrakt inwestycyjny. Ponad połowa z wszystkich dotychczasowych laureatów zyskała inwestora. “Grunt na medal” daje biorącym w nim udział samorządom impuls do budowania właściwych relacji z przedsiębiorcami oraz podnoszenia kompetencji w prowadzeniu rozmów biznesowych z partnerami zagranicznymi. Buduje również umiejętność tworzenia kompletnej oferty inwestycyjnej, która jest w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów – podkreślał Prezes Drynda.

Zgłoszony do konkursu teren o powierzchni 2,47 ha jest częścią większego obszaru przeznaczonego na inwestycje w naszym mieście. Przyjęty w 2020 r. nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przy ul Meblowej i Wojska Polskiego pozwolił otworzyć nowe tereny inwestycyjne o powierzchni 150 ha położone przy drodze krajowej nr 61 przy węźle Łomża-Zachód powstającej drogi międzynarodowej E67 Via Baltica. Nowy obszar, razem z istniejącym już w tym rejonie terenem inwestycyjnym oraz Podstrefą Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tworzy Łomżyńską Strefę Inwestycji. To nie tylko w pełni uzbrojone, doskonale skomunikowane tereny inwestycyjne, ale także system ulg tj. zwolnienie z podatku dochodowego na 15 lat w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości na 6 lat – przekazał zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, który odebrał nagrodę przyznaną Miastu.

Rywalizacja w ramach konkursu przebiegała w dwóch etapach. Wstępnej selekcji dokonały Centra Obsługi Inwestora i Eksportera – Partnerzy PAIH.  Zadaniem Agencji i jej partnerów regionalnych (COIE, urzędy marszałkowskie) było wyłonienie, według ściśle określonych kryteriów, najlepszej oferty inwestycyjnej typu greenfield w każdym województwie.

Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, podczas uroczystości wręczenia nagród podkreślał atuty województw Polski wschodniej:

W ciągu ostatnich lat pozycja Polski wschodniej na mapie Europy zmieniła się znacznie. Dzięki budowie drogi Via Carpatia i rosnącemu znaczeniu Nowego Jedwabnego Szlaku województwa takie jak lubelskie, podkarpackie i podlaskie zbliżają się coraz bardziej do Warszawy oraz centrum Europy. Okazuje się, że Polska Wschodnia nie leży na peryferiach kontynentu, ale na skrzyżowaniu paneuropejskich szlaków transportowych. To ogromny atut doceniany przez inwestorów.

W drugim etapie eksperci PAIH przeprowadzali audyt wytypowanych działek. Gminy przedstawiały komisji konkursowej również prezentacje dotyczące oferty inwestycyjnej. Zgodnie z regulaminem konkursu, zostały one opracowane na wystandaryzowanym, przygotowanym przez PAIH formularzu. Prezentacje zawierały kompletne odpowiedzi na pytania dotyczące potencjału i planów rozwoju gmin, oferowanego wsparcia, dostępnej infrastruktury oraz zgłoszonej do konkursu oferty lokalizacyjnej. W konsekwencji, wszystkie prezentacje zostaną przekazane do Centrum Inwestycji PAIH i w przyszłości będą dołączane do projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Agencję.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987