Kwalifikacja terenów do II etapu ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2021

Logotyp Grunt na medal 2021

W wyniku przeprowadzonej 30 kwietnia br. weryfikacji i ocen zgłoszonych terenów inwestycyjnych, do II etapu konkursu zakwalifikowano łącznie 59 ofert.

Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, do dalszego udziału w konkursie zakwalifikowano z każdego województwa tereny, które uzyskały trzy najwyższe oceny. Wszystkim właścicielom tych lokalizacji oraz przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, którzy je zgłosili, serdecznie gratulujemy.

Dzięki zaangażowaniu wielu samorządów zasoby Generatora Ofert Inwestycyjnych PAIH S.A. znacznie się wzbogaciły, co w konsekwencji zwiększa szansę na pozyskanie inwestora. Łącznie, z wszystkich regionów do pierwszego etapu konkursu zgłoszono 164 tereny inwestycyjne.

Do II etapu konkursu Grunt na Medal 2021 z województwa podlaskiego zakwalifikowały się następujące tereny:

1. Bielsk Podlaski – ul. Techniczna, nr ID 20-112

2. Łomża – ul. Ciepła, nr ID 20-69

3. Zambrów – ul. Białostocka, nr ID 20-102

W trakcie audytów przeprowadzanych w ramach II etapu konkursu, zaplanowanych na najbliższe miesiące, zgodnie z regulaminem konkursu, zostanie wyłonionych 16 terenów – laureatów konkursu Grunt na Medal 2021 r.

Ogólnopolska lista terenów zakwalifikowanych do II etapu konkursu dostępna jest na stronie PAIH S.A. https://www.paih.gov.pl/20210507/grunt_na_medal_kw…

Grunt na medal 2021. Rozpoczął się konkurs o tytuł najlepszego terenu inwestycyjnego województwa podlaskiego!

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspólnie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim oraz Podlaskim Centrum Obsługi Inwestora ocenią czołowe tereny inwestycyjne w województwie podlaskim. Stawką jest zwiększenie szans na pozyskanie projektów inwestycyjnych oraz rozwój gospodarczy zwycięskiej gminy.

Prestiżowy tytuł najlepszego terenu inwestycyjnego, pierwszeństwo w prezentacji przed potencjalnymi inwestorami, a także specjalna promocja w ramach działań marketingowych prowadzonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego to główne korzyści, na które mogą liczyć laureaci konkursu.

„Grunt na medal”, organizowany już po raz dziewiąty przez PAIH, prowadzony jest co dwa lata równolegle w szesnastu polskich województwach. Jego celem jest wyłonienie w każdym regionie najlepszego niezabudowanego terenu inwestycyjnego (greenfield) o powierzchni co najmniej dwóch hektarów, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego został przeznaczony pod inwestycję przemysłową.

Konkurs adresowany jest do starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, którzy mogą zgłosić do udziału w przedsięwzięciu tereny stanowiące własność samorządu lub osób prywatnych. Każde starostwo, miasto lub gmina może zaproponować dowolną liczbę kandydatur, pod warunkiem, że ich status prawny jest uregulowany oraz nie były one laureatami minionych edycji konkursu. Konieczne będzie również wprowadzenie terenu inwestycyjnego do generatora ofert znajdującego się na portalu PAIH.

Udział w konkursie nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat. Laureaci, poza okolicznościową statuetką, otrzymują certyfikat „Grunt na medal” 2021 oraz możliwość używania logo konkursu w materiałach promocyjnych. Przedsięwzięcie jest również świetną okazją do zdobycia wiedzy i doświadczenia w zakresie obsługi inwestorów oraz opracowywania atrakcyjnej oferty inwestycyjnej.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora w terminie do 9 kwietnia 2021 r. Zgłoszenia należy przekazywać pocztą elektroniczną na adresy:

katarzyna.krutul@wrotapodlasia.pl, marcin.poplawski@wrotapodlasia.pl

oraz dosłać w formie drukowanej na adres:

Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału oraz przebiegu konkursu znajdują się w załączonych plikach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, telefonicznie pod numerami: 85 66 54 985, 85 66 54 495 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej katarzyna.krutul@wrotapodlasia.pl, marcin.poplawski@wrotapodlasia.pl

Serdecznie zapraszamy!

Aneks do Regulaminu Konkursu Grunt na Medal 2021 (PDF, 763 KB) – pobierz
Regulamin Konkursu Grunt na Medal 2021 (PDF, 763 KB) – pobierz
Załącznik nr 1 – Parametry terenu inwestycyjnego (PDF, 763 KB) – pobierz
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna (PDF, 763 KB) – pobierz
Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy (PDF, 763 KB) – pobierz
Załącznik nr 4 – Formatka opisu oferty – angielska wersja językowa – wzór (PDF, 763 KB) – pobierz
Załącznik nr 4 – Formatka opisu oferty – polska wersja językowa – wzór (PDF, 763 KB) – pobierz
Załącznik nr 5A – Prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia) (PDF, 763 KB) – pobierz
Załącznik nr 5B – Przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór) (PDF, 763 KB) – pobierz
Załącznik nr 7 – Zasady prezentacji oferty gminy podczas II etapu konkursu (PDF, 763 KB) – pobierz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987