Informacja dotycząca organizacji szkoleń w ramach projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

Informujemy, iż w dniu 11 sierpnia br. rozpoczęty zostanie cykl szkoleń online z zakresu obsługi inwestora, mających na celu wdrożenie lub zmodernizowanie standardów obsługi inwestora, czyli wytycznych rekomendowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Szkolenia będą realizowane odrębnie dla kadry kierowniczej JST oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za obsługę inwestorów, w podziale na dwie grupy, w czterech jednodniowych modułach, w godzinach od 9:30 do 15:30.

Harmonogram terminów szkoleń

Logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987